VERSIONE IT
CZ VERSION

Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione
dei consumi di energiaZÁKROKY SPOJENÉ S VYSOUŠENÍM

ZÁRUKA SERIOZNÍCH GARANCÍ

Cihlové či kamenné zdivo napadené stoupající vlhkostí podléhá různým fenoménům poškození, sešlosti a nestability, kterým předchází skvrny, plíseň a opadávání omítky a konečných úprav.

Ošetření, která společnost AhRCOS provádí, se neomezují pouze na estetickou stránku problému, ale zabývají se samotnou příčinou těchto problémů a neprovádí opravy pouze na efekt, ale odstraňují tuto příčinu.
Vlhkost. Která kapilárně stoupá od nejnižšího bodu zdiva – známá rovněž jako „stoupající vlhkost“ - a protitlaková vlhkost opěrných zdí staticky představují nejrozšířenější fenomén, jehož prostřednictvím prostupuje vlhkost betonovými stavbami anebo zdivem a je jednou z nejčastějších příčin poškození povrchové úpravy budov.

Přítomnost této formy vlhkosti je v zásadě způsobena fyzickým fenoménem vzlínavosti, neboli schopností vody dostat se do zdiva a stoupat směrem vzhůru – a to ve zdánlivém protikladu s hydrostatickými a gravitačními zákony – a dovnitř prostřednictvím kapilár nacházejících se v materiálech představujících zdivo samotné.
Původ tohoto fenoménu je v přilnavých silách (povrchové napětí), které se tvoří uvnitř kapilár mezi tekutinou, která je v nich obsažená, a samotnými kapilárními stěnami a způsobují stoupání vody v nádobě tím víc, čím je její průřez menší (Jourin-Borelliův zákon).

V případě zdiva realizovaného pomocí velmi hygroskopických materiálů, které mají schopnost absorbovat dokonce i vodní páru přítomnou v atmosféře – jako jsou obecně malty a materiály z cihel – může obsah vody potřebné pro stoupání prostřednictvím kapilár od země dosáhnout i více než 30% objemu, což odpovídá 300 litrům vody na každý metr kubický zdiva!

Na povrchu zdiva se takto projevuje vymezující linie, která odděluje spodní vlhkou část – která je evidentní díky intenzívnějším skvrnám, které stoupají odspodu – od horní části, která není zasažena fenoménem kapilárního stoupání a je tedy suchá.
Cihlové či kamenné zdivo zasažené stoupající vlhkostí podléhá různým stupňům poškození, sešlosti a nestability, kterým předchází tvorba skvrn, plísní a odpadávání omítky a povrchové úpravy.

Stoupání vody ve zdivu může dosáhnout i dost vysoké výšky, což závisí především na následujících faktorech:

 • rozměry kapilár materiálu, ze kterého je zdivo vytvořeno;
 • množství vody obsažené v zemi, se kterou je zdivo v přímém kontaktu;
 • tloušťka zdiva;
 • povaha a koncentrace solí přítomných v roztoku vody obsažené v zemi;
 • stupeň vypařování, který umožňuje zděný povrch v souvislosti s mikroklimatickými parametry vnějšího prostředí.

Škodlivé účinky:

Obecně znamená stoupající vlhkost začátek nezvratného procesu rozkladu cihlových či kamenných prvků. Omítek a malt, ze kterých je zdivo vytvořeno, což může způsobit následující typy poškození:

 • rozšířený výskyt skvrn a solných povlaků;
 • poškození materiálu způsobené fenoménem zmrznutí;
 • odpadávání omítky kvůli výskytu solí přítomných ve vodě a pocházejících z půdy nebo ze stavebního materiálu, ze kterého je zdivo vytvořeno;
 • snížení tepelné izolace budov;
 • poškození způsobené chemickou nekompatibilitou materiálů tvořících zdivo.


Z výše uvedených poškození lze zvláště dobře zjistit škody způsobené přítomností solí (obecně sulfátů, chloridů a méně často dusičnanů: soli rozpuštěné ve stoupající vodě jsou vytlačené na povrch, kde se díky vypařování sráží do pevného skupenství a tvoří povrchové „skvrny“ známé jako povlaky.
Pokud soli poháněné vodou mají vlastnosti zvýšené hygroskopie, jsou schopny absorbovat vlhkost z atmosféry s účinkem nárůstu stupně poškození spojeného s přítomností vlhkosti: v nejzávažnějších případech lze na vlhké oblasti pozorovat opravdový rozklad omítky způsobený tvorbou sulfátů a jejich následným odstraněním zapříčiněným zvýšením objemu doprovázeným krystalizací rozpustných solí. Stoupající vlhkost, případně spojená s jinými formami vlhkosti, je rovněž příčinou tvorby nezdravého prostředí a nepříznivých podmínek pro hydrotermální blaho uživatelů. Podporuje totiž šíření plísní a fenoménů povrchové kondenzace a způsobuje značné změny izolačních a tepelných vlastností zdiva: tepelná odolnost stěn se může totiž v případě výskytu zdiva,. Ve kterém prosakuje voda, snížit až na 50% s jasným hygienickým i ekonomickým dopadem.

Tradiční metody zákroků:

Z tradičních forem vlhkosti, která může napadnout zdivo, je forma vlhkosti způsobená kapilárním stoupáním historicky nejtěžší pro odstranění a potření. V současné situaci v této velmi obtížné oblasti vysoušení zdiva jsou k dispozici nejrůznější techniky založené na rozmanitých fyzikálních a chemických principech:

 • techniky – ty nejdatovanější – zaměřené na usnadnění odpařování a tím tedy snižování výšky stoupání vody takovým způsobem, že do tělesa zdiva jsou zavedeny atmosférické sifony, jež usnadní směnu vlhkosti mezi vnějším prostředím a zdí (např.sifony Knapen);
 • techniky, které se omezují na výměnu staré omítky za novou speciální omítku, která je schopná zvýšit stupeň přirozené transpirace zdiva (např.makroporézní omítky) a rychle se zhroutí, aby vyplnila dutiny, především v prostředí v zemi pod nánosem.
 • Nejnovější techniky založené na mechanismech přenosu elektrosmosis, které přenášejí molekuly vody z vlhkého zdiva do terénu, odkud pochází, s tím, že do zdiva zavádí více elektrod napájených stejnosměrným proudem (elektrosmotické bariéry).

Všechny tyto techniky, třebaže jsou testovány a ve stavebnictví široce využívány již mnoho desetiletí, se z praktického hlediska ukázaly jako efektivně pochybné, a to jak z důvodu vysokých nákladů či rizika při realizaci zákroků ve vztahu ke skutečně dosažitelným výsledkům, tak z důvodu špatných či žádných výsledků v oblasti vysoušení nebo přímo z důvodu, že není efektivní udržet v delším časovém rozmezí výsledky – ačkoliv pozitivní -, jež byly dosaženy ihned po provedení prací.

Metoda provedení horizontálního uzavření pomocí chemické bariéry kombinovaná s trojkomponentním vertikálním uzavřením se ukazuje efektivní, neboť je schopná ucpat a vyplnit kapiláry vodoodpudivým a nepropustným materiálem a zcela tak zablokovat kapilární vzlínání. V této situaci představuje systém IDRO STOP SYSTEM společnosti AhRCOS pro vysoušení a kontrolu vlhkosti zdiva, založený na „Technologii vertikálního a horizontálního uzavření“, certifikované a bezpečné řešení, které se neomezuje pouze na estetický aspekt celého problému, ale zabývá se samotnou jeho příčinou s tím, že nejenom napravuje jeho účinky, ale tuto příčinu odstraňuje.   

To je možné pouze pomocí přímého zákroku zaměřeného na zastavení „kapilárního vzlínání“ vody provedenim horizontálního chemického uzavření, když se prostřednictvím čerpacích jednotek na bázi tlaku (0,5-1,0 barů) realizuje injektáž produktů schopných rastrovat za přítomnosti vody, kdy dochází k efektu nepropustnosti a konsolidace s vysoce kapalnou a propustnou směsí, schopné nahradit vodu přítomnou v místě injektáže s vysokými reaktivními schopnostmi a rychlým rozvojem vodoodpudivých vlastností. Injektáž se provádí pomocí tlakových nádrží nebo čerpacích jednotek na bázi nízkého tlaku v poměru stlačení 1:1 s tím, že se takto vyloučí minimální pravděpodobnost světélkování krystalických solí.
Jedině prostřednictvím tohoto kompletního cyklu aplikací můžeme systematicky vyloučit přítomnost vlhkosti.

Odjakživa pracuje pod vodou …, aniž bychom se kdy namočili.

Výhody:

 • Definitivní zákroky, které v čase neztrácí svou efektivnost.
 • Injektáž se provádí pomocí vstřikovacích čerpadel, která „zavádějí“ absorpci, a to ne pomocí systémů pádu bez tlaku.
 • Působí se uvnitř zdiva a mění se schopnost absorpce vody zdí.
 • Zděné struktury se ani neřežou, ani se neoslabují.
 • Výsledek není spojený s fungováním „elektrických přístrojů“, které nemusí stále fungovat, a systém nevytváří magnetická pole.
 

Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie