VERSIONE IT
CZ VERSION

Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione
dei consumi di energiaRESTAUROVÁNÍ A ÚDRŽBA VELKÝCH STAVEB
Restaurování a údržba infrastruktur a velkých staveb, významných veřejných budov, stadionů, koupališť, přehrad, sportovních zařízení, vodovodů, kanálů, vysoušecích zařízení, silničních a dálničních mostů.

Díky neustálé pozornosti, stále většímu úsilí a získaným zkušenostem jsme se stali styčným bodem v oblasti konzervativního restaurování nemovitostí. Jsme schopni poskytovat poradenství a diagnostiku na 360 stupňů, pomoc při projektování zákroků a nastavení výztuh, ve spolupráci s projektanty jsme schopni stanovit přesné postupy, které je třeba přijmout, a dodat předběžné studie zákroků zahrnující zahrnující historickou dokumentaci, grafickou dokumentaci, pozorování, zjištění stavu konzervace, předchozích zákroků a techniky provedení, fotografickou dokumentaci, poznávací a diagnostický průzkum, zkoušky pro správné nastavení zákroku atd.Přímá zkušenost získaná v rámci restaurátorských prací nám umožnila rozvinout přesný a podrobný rámec různých typů stupně poškození, kterým struktury podléhají a protože je AhRCOS jednou z nejkvalifikovanějších italských společností v oblasti konsolidace a vylepšování či přizpůsobování seizmickému a normativnímu prostředí prostřednictvím používání FRP kromě toho, že vlastní mnoho technologií pro zpevňování betonu, půd a zdiva a provádí veškeré všeobecné či vysoce specializované restaurátorské práce jak na civilních či průmyslových a historických stavbách, tak na infrastrukturách (mosty, viadukty atd.).

Díky znalosti tradičních technik spolu s neustálým výzkumem a testováním nejmodernějších způsobů zákroků můžeme provádět naši činnost při plném respektování přírody a konzervování majetku, vědomi si odpovědnosti a nasazení práce provozujeme naši činnost a vracíme budovám jejich původní mechanické vlastnosti nebo dokonce tyto vlastnosti zvyšujeme, pokud je to nutné (přizpůsobení mostů, bednění, půd, nosníků, pilířů atd. daným předpisům).
Naše zákroky jsou zaměřené na všeobecné komplexní restaurování nemovitostí (soukromé budovy, veřejné budovy, kostely, divadla, silniční a dálniční mosty, přehrady, koupaliště, stadiony, přístavní můstky atd.) nebo na přesné zákroky spojené se zvýšením samotné původní fyzikální odolnosti, se zesílením a obnovou betonových struktur (nosníky, pilíře atd.), s obnovou kleneb, vodovodů a tunelů, s restaurováním zdiva jakéhokoliv typu, se zákroky zaměřenými na zesílení při ohýbání a řezání, při spojení rozpojených elementů (klenby, kupole) či pravoúhlých zděných panelů, se zesílením a propojením půd, s omezením prasklin, přiléháním sloupů, s restaurováním oblouků a podloubí, se změnou určení způsobí užívání a zvýšením původních nosností struktur podléhajících předpisům, s obnovou zkorodovaných železobetonových výztuží, s opravou narušených mostů, s vyztužením v důsledku požárů, s přizpůsobením seizmickému prostředí,s nutností přizpůsobit struktury novým předpisům, s konsolidací a vyztužením budov atd.

Restaurování
Rekonstrukce
Údržba
Vylepšení a přizpůsobení staveb
Konsolidace
Ochrana

Pouze ta nejlepší řešení mají garantovaný výsledek …

  • Ochranné úpravy staveb
  • Nepropustnost bednění, krytin a hloubkových staveb
  • Restaurování železobetonových struktur
  • Práce pod vodou, na lodích a plošinách
  • Nátěry, pískování, ošetření pomocí uhličitanů a granátu
   

Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie