VERSIONE IT
CZ VERSION

Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione
dei consumi di energiaVYZTUŽENÍ STAVEB POMOCÍ UHLÍKOVÝCH VLÁKEN

SÍLA LEHKOSTI

… studie, vývoj materiálů, technické poznatky, zkušenosti získané na základě používání a kontrola použitých výztuží proti újmě na životech a krásné výsledky …

Projektování a/nebo výkonné poradenství při zákrocích, správné stanovení jednotlivých zákroků pomocí modelování na dokončených prvcích prostřednictvím výpočtového softwaru při limitních situacích, předběžné analýzy nákladů, vysoce specializované provedení, laboratorní zkoušky s cílem ověřit efektivnost navrhovaných zákroků.
Všechny zákroky, které společnost AhRCOS® provádí, se drží nařízení Evropských kodexů a respektují základní kritéria, která se týkají efektivnosti, kompatibility, životnosti a reverzibility provedených zákroků.

Technologie vyplývající z oblasti leteckého a strojírenského inženýrství, umožňují provádět zákroky na kulturních památkách podle kritérií, jež plně respektují vlastnosti samotné památky.
Tyto technologie jsou totiž založeny na ohebnosti a odolnosti použitých materiálů, na jejich lehkosti a neinvazívnosti a především na možnosti jejich budoucího odstranění.

Životnost, reverzibilita
Společnost AhRCOS® provádí svou činnost v dokonalém souladu s pokyny CNR-DT 200/2004, ve kterých jsou dopodrobna popsány metody a praktická pravidla pro instalaci výztuží z FRP, pro jejich monitorování a s tím spojenou kontrolu, a s následujícími pokyny CCNR-DT 201/2005, CNR-DT 202/2005 a CNR-DT 203/2006 pro použití materiálů FRP odpovídajících dokumentacím a nejmodernějším kodexům.

Základní vlastnosti výztuží z uhlíkových vláken:

 • Velice vysoká mechanická odolnost
 • Velká přizpůsobivost formy
 • Rychlost provedení
 • Lehkost použité výztuže
 • Absolutně neinvazívní výztuž (cca 2 mm tloušťky, které s ztrácejí v následných vrstvách povrchové úpravy)
 • Výztuž nepodléhá oxidačním procesům jako ocel
 • Vysoká životnost díla v čase
 • Zvýšení původní fyzikální odolnosti samotného podkladu

Oblasti použití:

 • zesílení a obnova železobetonových struktur (nosníky, pilíře atd.)
 • obnova kleneb, vedení a tunelů
 • restaurování zdiva jakéhokoliv typu
 • zesílení při ohybu a řezu
 • spojení mezi rozpojenými prvky (klenby, kopule) nebo mezi pravoúhlými zděnými panely
 • zesílení a spojení půd
 • omezení prasklin
 • uzavření sloupů
 • restaurování oblouků a podloubí, sloupů
 • výstavba struktur z kombinovaných materiálů
 • změna určení užívání
 • zvýšení původních nosností
 • oprava zkorodovaných železobetonových výztuží
 • obnova narušených mostů
 • zesílení provedené v důsledku požáru
 • seizmické zlepšení
 • přizpůsobení staveb novým předpisům
 • konsolidace a zesílení budov

Výhody:

 • rychlost zákroku
 • bez podpěr tesařských produktů
 • nepřítomnost prachu při zpracování
 • ověření lepení pomocí ultrazvukových zkoušek
 • nízká specifická hmotnost
 • vysoká přizpůsobivost formy
 • ideální pro železobeton, zdivo, dřevěné struktury, ocel a kovy
 • vysoká odolnost proti korozi (ideální v agresívním prostředí)
 • vysoká mechanická odolnost
 • vysoká životnost díla v čase
 • zvýšení původní fyzikální odolnosti samotného podkladu

AHRCOS je jedinou společností, která může současně zaručit:

 • Použití "typu A“ podle předpisů platných v oblasti kombinovaných materiálů CNR DT 200/2004 při povinném použití kompletních systémů (pouze v takovém případě je možné dodat certifikáty o shodě týkající se daných materiálů).
 • Certifikáty kvality ISO 9001 : 2008 pro produkty a provedení platné především pro realizaci, projektování a provedení výztuží z kombinovaných materiálů.
 • Atest S.O.A. pro práce kategorie OS21 (speciální konsolidační stavební práce) a bohatý seznam a popis provedených obdobných prací.
 • Nepostoupení prací třetím osobám, nýbrž využití výlučně vlastních specializovaných zaměstnanců s atesty o způsobilosti a s alespoň desetiletou zkušeností v dané oblasti, kteří prošli vzdělávacími a přípravnými kurzy pro pro operativní personál a technický team.
 • Provádění činnosti v dokonalém souladu s ustanoveními CNR DT 200/2004.
 • Při dokončení každé provedené práce se vydává prohlášení o shodě v oblasti provedených prací a desetiletá pojistka po provedení prací zdarma, a to mimo běžná pojištění odpovědnosti a podnikových záruk.
 Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie