VERSIONE IT
CZ VERSION

Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione
dei consumi di energiaSANACE A RESTAUROVÁNÍ ŽELEZOBETONU

NA ZÁKLADĚ PŘESNĚ MÍŘENÉHO VÝBĚRU A POZORNÉHO PROJHEKTOVÁNÍ … DLOUHÁ ŽIVOTNOST ŽELEZOBETONUO

Příčiny poškození a koroze

Procesy, které mohou zapříčinit poškození železobetonových děl, jsou četné a jejich povaha je různá.

 

 

Většinou se týkají železobetonu a jedná se o fyzikální, mechanické, chemické, biologické a samozřejmě i strukturální procesy.
Jediný proces, a to koroze, se týká přímo výztuží a nepřímo železobetonu, a to v důsledku koroze výztuží na samotný železobeton.
Ke korozi dochází kromě nedostatečného množství chráněného betonu také z důvodu poškození a tedy nepřímo z důvodu některého z níže uvedených procesů, kterými jsou:
 • ztráta zásaditosti vyplývající z reakce kyseliny uhličité přítomné v atmosféře se zásaditými složkami železobetonu (karbonatace)
 • kontaminace železobetonu chloridy přítomnými v použitých materiálech nebo chloridy, které se do něho dostali během používání
 • rozptýlená napětí

Karbonatace a agresivita chloridů
Každý zákrok by měl zablokovat probíhající korozi a udržet ochranu před korozí po zbytek životnosti struktury.

POŠKOZENÍ VÝZTUŽÍ

Schéma reakce železobetonové struktury může být znázorněno následujícím způsobem:

ŽELEZO + KYSLÍK + VODA = KOROZIVNÍ PRODUKTY

Tato reakce elektrochemického charakteru se skládá ze čtyř částečných procesů, a to:

 • Reakce oxidace železa, kde se vyskytují elektrony v kovové fázi a vytváří se korodující produkty (anodický proces).
 • Z reakce spočívající ve snížení množství kyslíku, kdy se naopak spotřebovávají tyto elektrony (katodický proces).
 • Z přenosu těch samých elektronů uvnitř kovu z anodických vrstev, kde se vyskytují, do vrstev katodických, kde jsou naopak spotřebovávány.
 • A konečně elektrolyt, což je prostředek umožňující uzavření okruhu a provedení přenosu elektronů a skládá se z železobetonu a vody.
 • Zablokování oběhu proudění v železobetonu musí vyplývat ze snížení obsahu vody a zamezí její průnik do hloubky, a to pomocí membrán či obkladů, které chrání železobeton proti vodě.

Zablokování cirkulace proudění v železobetonu musí vyplývat ze snížení obsahu vody, což zamezí její průnik do hloubky, a to pomocí membrán či obkladů, které chrání železobeton proti vodě.

 

Certifikovaný aplikační cyklus

 • Demolice popraskaného železobetonu nebo hydrodemolice až do 3000 barů.
 • Realizace vroubkovaných povrchů s cílem snadnějšího uchycení malty v případě budoucí rekonstrukce.
 • Pískování všech odkrytých železných prvků na stupni SA2 ½.
 • Pískování celého železobetonového povrchu s cílem vytvoření čistého a stabilního podkladu s otevřenými póry a následné hloubkové vyfoukání kvůli odstranění usazeného písku.
 • Omytí povrchu pod vysokým tlakem za účelem odstranění veškerého prachu a znečišťujících prvků.
 • Ošetření odkrytých železných prvků pomocí pasivovaného cementového mléka s přísadou „migrujících inhibitorů s různorodými antikorozními účinky“.
 • Integrování a výměna nadměrně popraskaných železných prvků.
 • Rekonstrukce hran, chráničů železa a velkých úbytků pomocí tixotropické malty s vysokou mechanickou odolností při stlačení a ohybu, s vysokou přilnavostí k železobetonu, s elastickým modelem a koeficientem tepelného rozpínání, který je podobný koeficientu železobetonu.
 • Obnovení podle původního profilu.
 • Injektáž do větraných izolací.
 • Případné použití výztuží.
 • Antikarbonační ohlazení o vysoké odolnosti.
 • Konečný ochranný obklad.

Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie