VERSIONE IT
CZ VERSION


       
Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione dei consumi di energiaautoAKCE

AKCE
KALENDÁŘ STÁTNÍ POLICIE
Společnost AhRCOS pokračuje ve spolupráci se Státní policií při tvorbě kalendáře pro charitativní účely.

S hrdostí zveřejňujeme v předpremiéře kalendář na rok 2016, který vznikl v úzké spolupráci mezi 1.leteckým oddílem STÁTNÍ POLICIE Pratica di Mare, 11.leteckým oddílem STÁTNÍ POLICIE Pescara a společností AhRCOS. Tento kalendář, jehož zisk bude zcela věnován na charitativní účely, je k dostání u Leteckého oddílu Státní policie.

UZNÁNÍ
KAPLE SVATÉHO KARLA BORROMEJSKÉHO, PRAHA, ČR
V sobotu 9.listopadu 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření nového sídla společnosti AHRCOS s.r.l.

S hrdostí oznamujeme, že jsme navázali spolupráci s Velvyslanectvím Itálie v Praze zaměřenou na zrestaurování Kaple Svatého Karla Borromejského, která se nachází v Karlově ulici.Více informací naleznete v příštích dnech na stránkách Velvyslanectví Itálie a na stránkách Ministerstva zahraničí.

AKCE
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO SÍDLA
V sobotu 9.listopadu 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření nového sídla společnosti AHRCOS s.r.l.

Během celého dne mohlo mnoho přátel a spolupracovníků, kteří se události zúčastnili, shlédnout výstavu fotografií Nica Govoniho a Alberta Marchesiniho a zúčastnit se akce Benedetto XIV 2011 Basket Cento. Společnost AhRCOS Srl velice děkuje všem, kteří se zúčastnili a přispěli k úspěchu tohoto krásného dne.

SPONZORING
DVOULETÁ DOHODA SE ZNAČKOU AHRCOS PRO BENEDETTO XIV CENTO
Bylo dosaženo dvouleté dohody mezi Benedetto XIV a společností AhRCOS, jíž značka náleží.

Společnost Benedetto XIV Cento s maximálním uspokojením sděluje, že podepsala dvouletou dohodu se společností AhRCOS, jejíž značka bude zobrazena na zadní straně hráčských dresů.
AhRCOS je leadrem v oblasti konsolidace a seizmického vylepšování občanských, průmyslových, historických a památkových staveb v zónách s vysokým seizmickým rizikem. Technický ředitel a jednatel společnosti AhRCOS Alessandro Battaglia tuto dohodu okomentoval následovně: «Společnost AhRCOS se s Benedetto XIV dostává znovu pod basketbalový koš. S touto dohodou jsme velice spokojeni, s bílo-červeným vedením sdílíme stejné hodnoty, pokud jde o serióznost a entuziasmus, společné nám je i neustálá snaha dále se zlepšovat. Z těchto důvodů máme za to, že toto naše spojení je přirozené a jsme velice šťastní, že immage teamu Benedetto XIV bude spojena s naší značkou. Prostředí, které obklopuje tento team na všech úrovních, je bezesporu přátelské, má velké předpoklady a chce vítězit. Společně se pokusíme získat mnohá uspokojení“. ».

OCENĚNÍ
AHRCOS „VYNIKAJÍCÍ SPOLEČNOST“ CNA (STÁTNÍ PRŮMYSLOVÁ KONFEDERACE)
Společnost AhRCOS byla v roce 2011 vyznamenána CNA ve Ferraře cenou „Vynikající společnost“.

Ceremoniálu udělování cen se zúčastnil Ing. Vassili Kafetsis, inženýr společnost i AhRCOS.

 

 

 

 

 

AKCE
ČESKÁ ŠKOLIČKA V BOLOGNI A HLAVNĚ MIKULÁŠ
Společnost AhRCOS s potěšením hostila „Českou školu v Bologni“ u příležitosti tradiční oslavy svátku Svatého Mikuláše ve znamení tradiční spolupráce s Českou republikou, na jejímž území již dlouhou dobu působíme.

AKCE
I FANNY´S CREAGIOCANDO
Společnost AhRCOS s.r.l. je partnerem „I FANN´S CREAGIOCANDO“.

Creagiocando vytvořila novou řadu Nových vzdělávacích her pro děti i dospělé.
Jedná se o italské řemeslné výrobky vytvořené a vyvinuté z jedlého papíru, vhodné pro evropský trh a certifikované značkou CE.
Nové vzdělávací hry jsou charakterizovány novými postavičkami nazvanými „I Fanny“. Je jich dvanáct a představují jednu moderní italskou rodinu, ve které nemohou chybět tři domácí zvířata: pes, kočka a želva.. creagiocando.it/cgw

DOHODY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ KRAJE MARCHE

Vysoké učení technické kraje Marche pro poskytnutí příspěvku zaměřeného na vypsání 1.šeku na výzkum v rámci výzkumu nazvaného „Kód řízení za účelem projektování prací na historických stavbách a památkách: hledání rovnováhy mezi konzervováním a bezpečností“ - S.S.D. ICAR/10

PROJEKTY
ISME - ZAVEDENÍ INOVACÍ V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH

Tento projekt byl financován z programu Územní spolupráce v oblasti Střední Evropy v rámci prvního vyhlášení konkurzu zveřejněného v programové fázi 2007-2013.
DOWNLOAD

STUDIJNÍ POBYTY
SPOLUFINANCOVÁNÍ STUDIJNÍCH POBYTŮ ZAMĚŘENÝCH NA TÉMATA VÝZKUMU

V souvislosti se závazkem ze strany společnosti AhRCOS srl spolufinancovat z 50% studium v rámci doktorského výzkumného studia na Fakultě inženýrství, curriculum „Architektura, stavby a kontrukce“ 11.cyklus nové řady (XXV.cyklus), níže podepsaní se dohodli na předmětu výzkumu, kterému se bude aspirant na doktorát věnovat, a to „INOVATIVNÍ INŽENÝRSKÉ METODY PRO KONZERVOVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK. FRESKY A ŠTUKY REALIZOVANÉ NA ZÁKLADĚ LEHKÝCH KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ“.

Cíle:
Cílem tohoto výzkumného programu je stanovení nových technik zaměřených na obnovu, konzervování a zabezpečení fresek, malířských cyklů a dekoračních štuků výjimečné umělecké hodnoty, které byly realizovány na vnitřní ploše klenby lehkých konstrukčních systémů, realizovány pomocí dřevěných výztuží, rákosu a omítky. Cíle výzkumu spočívají zvláště pak:

  • ve stanovení a experimentálním vyhodnocení inovativních technologií zaměřených na obnovu, konzervování a seizmické zabezpečení vzácných vnitřních ploch kleneb, které je potřeba ochránit;
  • ve zpracování komplexního modelu chování povrchu vzácné vnitřní plochy klenby v souvislosti se stavebním systémem, se kterým je spojený, schopným interpretovat výsledky testu a užitečným jako nástroj kontroly pro naplánování zákroku.

Důvody:
Důvody tohoto výzkumu vycházejí ze stále živějšího zájmu o ochranu a konzervování kulturních památek, které, díky rozšiřování nového citlivého přístupu k nim, jsou stále méně a méně považovány za nepohodlné dědictví minulosti a jsou stále více vnímány jako tvář místní identity a jako možný setrvačník dalšího vývoje.


Scarica il documento completo

DOHODY
MĚŘENÍ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTROMAGNETICKÉ INTERFEROMETRIE DŘEVĚNÝCH STAVEB VYZTUŽENÝCH FRP

Společnost AhRCOS a Odbor staveb, dopravy, vod, průzkumu a území (DISTART) University v Bologni uzavřely dohodu, jejímž předmětem je MĚŘENÍ DŘEVĚNÝCH STAVEB VYZTUŽENÝCH FRP PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTROMAGNETICKÉ INTERFEROMETRIE. Předem je pak třeba říci, že probíhá prohlubování strategického projektu a návrh patentu, jejichž předmětem je měření pohybů na vzdálenost pomocí řady radiofrekvenčních antén pro měření elektromagnetické interference. Toto zadání spočívá ve vyhodnocení spolehlivosti měření otevřených poškození a deformací pomocí interferomatrické techniky na vzdálenost pro dřevěné stavby vyztužené materiálem FRP.

Během testů budou provedeny analýzy a kontroly na dřevěných trámech vyztužených různými druhy vláknitých materiálů, včetně uhlíkových, skelných, ocelových vláken a přírodních materiálů jako konopí a kenaf. Rovněž se vyzkouší a zavedou různé techniky vyhodnocování stavu poškození dřevěných trámů a kontroly správného provedení přijatého systému výztuží.

Doba, stanovená pro provedení tohoto pověření, je dvanáct po sobě jdoucích měsíců.
Účinnosti této dohody a doba na realizací platí od data podpisu této dohody ze strany společnosti AhROCS a ze strany společnosti DISTART.
Společnost AhRCOS dodá materiál a pryskyřice nutné pro realizaci výztuží trámů, které jsou předmětem dané studie. Postará se rovněž o provedení testu v oblasti monitorovacích technik přijatých v této dodhodě.
Pro fázi následující po ukončení této studie bude samotná společnost AhRCOS pověřena montáží měřících přístrojů a provede výpočet nákladů v souvislosti s výdaji uhrazenými společností AhRCOS.

UDÁLOSTI
DEN OKRESNÍCH OCENĚNÍ 2010

OBCHODNÍ KOMORA oslavila v SOBOTU 27. LISTOPADU „DEN OKRESNÍCH OCENĚNÍ“. Komise Obchodní komory ve Ferraře tento rok schválila udělení následujících ocenění: Ocenění San Giorgio pro Riccarda CAPPATA za mimořádnou kariéru lékaře kardiologa, který jako pionýr v oblasti rozvoje nových technologií pro léčení srdeční arytmie získal nejrůznější ocenění a absolutní mezinárodní prestiž. Tímto oceněním jej hodlá Obchodní komora vyznamenat za velký přínos pro vědu a výzkum v oblasti, která je mimořádně významná pro zdraví a kvalitu života.
Ocenění Obchodní komory ve Ferraře pro společnost AhRCOS za využívání technologicky progresívních a vysoce specializovaných řešení, s úspěchem přijatých v rámci mnoha kvalifikovaných zákroků na poli konzervativního restaurování kulturních památek, v oblasti přizpůsobení se seizmickému prostředí a na poli stavební konsolidace.

 


OCENĚNÍ
MIKRO FIRMA A MALÁ FIRMA, BUDOUCNOST POTŘEBUJE NOVÉ HORIZONTY
Cena Best Practice Award za dosažení významných výkonů v roce 2009 díky investicím do inovativních řídících způsobů

Tisková zpráva CNA Emilia Romagna
MIKRO FIRMA A MALÁ FIRMA, BUDOUCNOST POTŘEBUJE NOVÉ HORIZONTY

Konkurenceschopná strategie malých firem na základě historie podnikových úspěchů. V Krajském seznamu nejlepších společností CNA během deseti let jich bylo předstaceno 48 best in class. Mezi nimi 6 společností, které budou zítra v Bologni vyznamenány Cenou Best Practice Award za dosažení nejvýznamnějších výkonů v roce 2009 díky investicím do inovativních řídících způsobů. Mezi tyto oceněné patří i společnost AhRCOS.

Bologna, 9.června 2010
Je mnoho různých způsobů, jak být konkurenceschopný a jak uvést v praxi úspěšný business model; je mnoho nejrůznějších způsobů, jak realizovat organizační a manažerská schémata, která obstojí v konfrontaci s konkurencí na základě přijímání efektivních řešení, která jsou ale odlišná od řešení standartních. Být vynikající neznamená žádnou statickou koncepci. Během času se kontext konkurenceschopnosti mění. A nejenom to: subjekty, se kterými je nutno se střetávat v konkreční hře, zpracovávají nové nápady a odhalují nové možnosti. Je to tak, jak to tvrdí Enzo Rullani, docent na universitě Venice International University ve svém úvodu ke knize: „51 příběhů podnikového úspěchu. Jedno desetiletí dobré manažerské praxe“, která bude představena zítra, 10.června, ve Villa Guastavillani, sídle Alma Graduate School v rámci Micro e Piccola Impresa.Lab, laboratorního dne, který CNA Emilia Romagna věnuje inovaci.

Mezi společnostmi oceněnými jako „Best in Class 2009”, je rovněž AhRCOS, se sídlem v Corporeno (FE), s 18 zaměstnanci a obratem ve výši 2.497.869 eur. Působí na mezinárodní úrovni v oblasti stavebnictví, poskytuje vysoce specializované služby v rámci konzervativního restaurování a stavební konsolidace jak historických staveb podléhajících památkové ochraně, tak infrastruktury při přizpůsobení se normativnímu a seizmickému prostředí tím, že používá nejmodernější techniky. Činnost zahrnuje celou škálu aktivit od poradentví/diagnostiky až po pomoc při projektování zákroků, po stanovení rozměrů výztuží. Společnost byla oceněna za zhodnocení výzkumu a vývoje, potvrzené výbornou spoluprací s četnými univerzitami jako je ta v Bologni a ve Florencii, se kterými společně investovala do studií a výzkumu s cílem rozšiřovat vlastní know-how.

SYMPOZIUM
AXORESTAUROVÁNÍ SPOLEČNOSTI AHRCOS V KOSTELE S. GIACOMO ALLA LUNGARA, ŘÍM
Zákroky v rámci zpevňování a zmírnění seizmických vlivů v kostele Chiesa San Giacomo alla Lungara – Řím.

V kostele Chiesa San Giacomo alla Lungara se největší problém vyskytuje v souvislosti s podzemím kostela a se zvonicí, kde se objevily četné praskliny ve zdivu způsobené tažnou silou, které není zdivo schopno odolávat.
Následně jsou uvedeny zákroky, které byly navrženy za účelem zpevnění zvonice, podzemí, betonové klenby bez výztuže v suterénu a sešití prasklin pomocí uhlíkových vláken.

UDÁLOSTI
RESTAURÁTORSKÝ SALÓN 2010

Od 24. do 27.března 2010 se společnost AhRCOS zúčastnila XVII.ročníku události „Restauro“ - Salón Restaurátorského umění a konzervování kulturních památek a památek vztahujících se k životnímu prostředí, první a jediné přehlídky v Itálii, která je zcela věnována restaurování, konzervování a ochraně historicko-uměleckých, architektonických a krajinných památek ve Ferraře.

SYMPOZIA
STROP DIVADLA TEATRO DEI FILARMONICI V ASCOLI PICENO.
POZNATKY, KONZERVOVÁNÍ A ZHODNOCENÍ

Ascoli Piceno, květen 2010

Díky aktivní spolupráci Městkého úřadu v Ascoli Piceno, Stavebního a architektonického odboru, Vysokého učením technického v kraji Marche a společnosti AhRCOS bylo možno vytvořit prostřednictvím velmi vyspělé diagnosticky a na základě zkoušek, které nebyly nikdy předtím provedeny, inovativní metodologii zákroku. To umožnilo obnovu celého stropu divadla při zakonzervování celého konstrukčného systému.
Sympozium bylo pro team, který se zabýval celou fází poznatků, projektování a realizace zákroku, příležitostí představit věšechny provedené metodologie a podrobnosti jednotlivých fází, které vedly k získání poznatků, ke konzervování a zhodnocení stropu, jenž byl předmětem studie.
   

AKCE
SCHVÁLENÍ KRUHOVÉHO OBJEZDU NA KŘIŽOVATCE MĚSTSKÉHO OKRUHU PASTERNAK
VIA DIVISIONE ACQUI - MODENA

Specifická charakteristika tohoto kruhového objezdu je jeho těžištní poloha vůči oběma částem parku Parco dei Fiori Recisi, který byl vytvořen ve spolupráci Obecního úřadu, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (Italská asociazione příbuzných a obětí dopravních nehod) a za účasti uměleckého institutu Istituto d´Arte „A.Venturi“ z Modeny, byl realizován v roce 2004 a nachází se ve fázi dokončování.

Park se skládá ze dvou hlavních částí: první směrem na sever od via Divisione Acqui sestávající z uměle vytvořeného lesíka s „kresbou“, která jej odlišuje od tradičních městských lesních aranží, a druhá na jih více vystavěná, s různým zařízením, prostory na stání, s cestami pro chodce, náměstíčky a s instalacemi vytvořenými studenty Istituto Venruri.

Kruhový objezd bude mit tedy funkci a význam spojovacího článku mezi oběma částmi parku, ale také jeho „představení“, především pro silniční ramena, která se zde sbíhají a vedou od městského okruhu a od centra města.


SPONZORING
KALENDÁŘ 2013 STÁTNÍ POLICIE

Jako každý rok přispěla společnost AhRCOS k realizaci kalendáře STÁTNÍ POLICIE, XI. Letecký oddíl – Pescara.a

Scarica il calendario 2013

SPONZORING
KALENDÁŘ 2012 STÁTNÍ POLICIE

Jako každý rok přispěla společnost AhRCOS k realizaci kalendáře STÁTNÍ POLICIE, XI. Letecký oddíl – Pescara.

Scarica il calendario 2012

SPONZORING
KALENDÁŘ 2011 STÁTNÍ POLICIE

Come ogni aJako každý rok přispěla společnost AhRCOS k realizaci kalendáře STÁTNÍ POLICIE, XI. Letecký oddíl – Pescara.
Scarica il calendario 2011

SPONZORING
KALENDÁŘ 2010 STÁTNÍ POLICIE

Jako každý rok přispěla společnost AhRCOS k realizaci kalendáře STÁTNÍ POLICIE, XI. Letecký oddíl – Pescara

Scarica il calendario 2010

SPONZORING
CALENDARIO 2009 POLIZIA DI STATO

Jako každý rok přispěla společnost AhRCOS k realizaci kalendáře STÁTNÍ POLICIE, XI. Letecký oddíl – Pescara

Scarica il calendario 2009

Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie