VERSIONE IT
CZ VERSION


       
Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione dei consumi di energiaautoDOPIS PREZIDENTA SPOLEČNOSTI
S příchodem třetího tisíciletí začíná nová éra na mezinárodním poli nemovitostí.

Hranice padají, vzálenosti se krátí, New Economy mění náš způsob života, zahraniční trhy jsou dostupnější a tím je dostupnější i trh národní. Hlásí se hluboká změna i ve způsobu „jak řídit firmu“: dnes působí mnoho firem a společností výlučně jen z řídícího hlediska, aniž by třeba jen minimálně disponovaly vnitřními zdroji jako je personál a zařízení, a tak se tímto způsobem zcela podřizují výkyvům a náladám nabídky a nabízí svým klientům pouze to, co lze každodenně skoupit na trhu …

Náš specifický způsob chápání podniku byl vždy charakteristický pro volby naší společnosti: je proto považována za hodnotu spíše než za nástroj, za kontext, ve kterém lze sdílet určitého ducha a všeobecný cíl.
Duch firmy byl a stále je konstruktivní, sdílí ho všichni, kdo chtějí čelit velkým výzvám; všeobecným cílem je růst konzistence takovéto hodnoty, a to i mimo běžné ekonomické ukazatele.

V kontextu charakterizovaném prosazováním stále více virtuálního modelu firmy byla vůle společnosti neustále dále rozvíjet skutečnou firmu. Je to dnes téměř osamocené postavení, které se vyhýbá outsoursingu jako jedinému možnému řešení problémů daných hyperkonkurenčním trhem.

Naopak, naše společnost investuje do vývoje schopností a poznatků jak organizačních, tak produktivních, neboť v oblasti rekonstrukcí hrají vášeň, obětavost, vůle a projektování zásadní roli.
Ruku v ruce s tímto duchem a těmito cíli naše společost vždy investovala do lidských zdrojů a technologií.

Skutky nám tak až dodnes dávají za pravdu, že tyto volby byly správné: hodnota zdrojů a dynamická organizace ochránily podnik před vrtkavým údělem trhu, kdy naopak naše společnost zaznamenala růst, a to jak pokud jde o svou strukturu, tak pokud jde o obrat.
Společnost dnes disponuje čistým jměním a takovou organizací, díky které je schopná čelit speciálním objednávkám o značném objemu na celém území státu i v zahraničí.
Cílem profesionální záruky společnosti je „kvalita“, chápaná jako schopnost vymyslet, pochopit, realizovat a konzervovat projekt inovativním způsobem, který se rodí z volby materiálů, z koordinace a vzdělávání specializovaného personálu, ze studia různých architektur, jednotlivých zvláštností projektu, a tak lze dospět k realizaci prací v rámci občanských inženýrských staveb i architektury, které jsou vždy komplexní.
Kvalita produktu a služeb, které se objednatelům nabízí, je skutečným cílem našeho podnikání; i z tohoto důvodu se naše společnost během let stále více specializovala na konzervatívní restaurování chráněných nemovitostí. Společnost na tomto poli působí a tento scénář do hloubky dále rozvíjí.
Surfováním na našem portálu se seznámíte s celou naší činností pomocí pouhého jednoho kliknutí, se specifickým výběrem produktů díky našemu vyhledávacímu motoru, ale pokud by to nestačilo, jsme připraveni poskytnout vám co nejširší spolupráci a veškerou bibliografii, kterou máme k dispozici, spolu se záviděníhodným technicko-kulturním balíčkem, zkušenostmi a uskutečněnými praktickými zkouškami, v neposlední řadě pak je toho vše prokazáno úzkou spoluprací s univerzitami v Bologni a ve Florencii. V sídle naší společnosti ve Calderara di Reno (BO) je práce koordinována v rámci teamu a jsou odtud řízeny všechny vztahy podnik-stakeholders.
Obě technické jednotky v Bologni i v Centu (FE), jejichž personál se skládá z odborníků na poli konzervativního restautování a stavební konsolidace, se zabývají projektováním a plánováním zákroků, pro které má společnost atesty SOA a certifikáty ISO 9001.Neustálou praxí pracovníků technického úseku je provádět podrobné analytické a diagnostické studie nutné pro zpracování poznatků a k přípravě projektu na jeho různých úrovních: předběžná studie daného díla, která zahrnuje historický výzkum na základě bibliografických a archívních zdrojů, obecný a podrobný fotografický průzkum, zjištění všech údajů o díle, o materiálech a o stupni poškození, ověření souvislostí, a to ve spolupráci s institucemi zabývajícími se ochranou, metodologií a operativním řešením.
Všechny činnosti probíhají za pozorné kontroly spolu s technickými řediteli s cílem zorganizovat takový projektový postup, který bude vyrovnaný a postavený na patřičných poznatcích. Lidské zdroje na všech úrovních podnikové hyerarchie navštěvují pravidelně vzdělávací a zdokonalovací profesní kurzy, a to i při dodržování povinných předpisů v oblasti bezpečnosti na pracovišti a na stavbě.
Z tohoto hlediska jsou důsledně podporovány všechny hlavní zásady zaměřené na neustálé zlepšování, rozvoj a efektivnost firmy v celém jejím celku prostřednictvím kulturního růstu pracovníků a vhodných přiměřených předpisů.
Přestože se společnost ze 100% skládá v vnitřních zdrojů, je dynamická a silně zaměřená na uspokojování svých klientů, je schopná nabídnout veřejným i soukromým objednatelům takové know-how, díky kterému ji mohou práce s jistotou svěřit, může nabídnout kompetentní pracovní team vzdělaný v nejnovějších technologiích a celou řadu kontrolních opatření, která permanente garantují kvalitu vypracovaných projektů a provedených prací.
Společnost , jejíž činnost je postavena na nejlepších technologiích a profesionalitě na poli inovativního a technologického restaurování spolu s výzkumem nových experimentů, ale i na seriózním přístupu, na tradici, lásce, vášni a zkušenostech v oblasti konzervativního restaurování chráněných památek, je blízko tomu stát se leadrem v daném segmentu a je připravena přijímat nové budoucí výzvy.

Přeji Vám příjemné surfování!


Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie