VERSIONE IT
CZ VERSION


       
Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione dei consumi di energiaautoluxusnÍ rezidence – Luxury living
S příchodem současného hospodářského období se otvírá nová éra na mezinárodním trhu s nemovistostmi.
Hranice padají, vzdálenosti se zkracují, New Economy mění náš způsob života, zahraniční trhy jsou dostupnější a dostupnější je tak i trh národní. Přichází hluboká změna i ve způsobu „jak dělat podnik“: mnoho podniků a společností dnes pracuje výlučně na bázi řízení, aniž by minimálně disponovala vnitřními zdroji, jako je personál a zařízení, a podléhá tak zcela výkyvům a náladám nabídky a klientům nabízí pouze to, co lze den ode dne na trhu získat.
Náš specifický způsob chápání podniku byl odjakživa charakteristický pro všechny volby naší společnosti: právě proto je naše společnost považována spíše za hodnotu než za nástroj, za kontext, ve kterém se sdílí duch a obecný cíl.

Vždy konstruktivní duch náleží každému, kdo chce čelit velkým výzvám; obecným cílem je růst podstaty takovéto hodnoty, a to i kromě běžných ekonomických ukazatelů. V kontextu stále virtuálnějšího modelu podniku byla vůle společnosti stále více rozvíjet reálný podnik. Je to téměř již osamělá pozice, která odmítá přijmout outsourcing jako jediné možné řešení problémů, které vytváří hyperkonkurenční trh.
Náš podnik naopak investuje do rozvoje organizačních a produktivních schopností a vědomostí, neboť v oblasti rekonstrukcí mají vášeň, oddanost, vůle a plánování určující roli.
V tomto duchu a s těmito cíli investovala společnost vždy do lidských zdrojů a technologií. Fakta nám až dodnes dala za pravdu, že tyto tato volba byla správná: hodnota zdrojů a organizační dynamika ochránily společnost před proměnlivým údělem trhu a naopak díky této volbě rostla naše struktura i obrat.
Podnik dnes disponuje takovým čistým jměním a takovou organizací, díky které může přijímat specializované zakázky velikého objemu na celém území státu i v zahraničí.

Cílem profesionální garance společnosti je "kvalita" chápaná jako schopnost navrhnout, vymyslet, realizovat a uchovat projekt inovativním způsobem, který spočívá ve volbě materiálů, v koordinaci a vzdělávání specializovaných pracovníků, ve studiu architektury a podrobností projektu až po realizaci stále komplexnějších prací v oblasti občanského a architektonického inženýrství.
Kvalita produktů a služeb, které nabízíme svým zákazníkům, je přesným podnikatelských úmyslem; i z tohoto důvodu se společnost během let stále více specializovala ma konzervativní restaurování památkově chráněných nemovitostí.Toto je scénář podrobného vývoje práce společnosti .
V této publikaci najdete část našich prací a individuální výběr produktů, ale pokud by toto nestačilo, jsme připraveni Vám poskytnout co nejširší spolupráci a celou bibliografii spolu se záviděníhodným technicko-kulturním balíčkem doplněným zkušenostmi a provedenými praktickými testy a v neposlední řadě i referencemi našich klientů.
V kancelářích našeho sídla v Bologni je koordinována činnost v rámci teamu a jsou řízeny veškeré vztahy mezi podnikem a stakeholders. Různé technické kanceláře rozmístěné po celé Itálii a v Evropě, jejichž řídící složky se skládají ze specialistů v daném oboru, se starají o projekty a plánování jednotlivých zákroků, pro které společnost získala atest SOA a certifikáty ISO 9001 a ISO 14000.

Pracovníci působící v technické oblasti denně provádí analytická a diagnostická zkoumání nezbytná pro zpracování nových poznatků a pro vypracování projektu na jeho různých úrovních: prvotní studie prací, obecný a podrobný fotografický rendering, zjištění, které práce budou realizovány a které materiály budou použity, společně s architekty ověření souvislostí metodologie a operativního řešení.
Všechny činnosti se provádí za pozorné kontroly společně s technickými řediteli za účelem stanovení vyrovnaného projektového postupu založeného na patřičných poznatcích. Zaměstnanci na všech hierarchických úrovních pravidelně navštěvují vzdělávací kurzy ve svých profesích, a to i při dodržování předpisů platných v oblasti bezpečnosti na pracovišti a na stavbě.
Z tohoto hlediska se současně klade důraz na obecné principy zaměřené na neustálé zdokonalování rozvoje a efektivnosti podniku v celém svém celku, a to prostřednictvím kulturního růstu jeho zaměstnanců a vhodných norem jejich chování.
Přestože sj společnost složena 100% z vnitřních zdrojů, je velmi dynamická a silně zaměřená na uspokojení svých klientů.
Společnost AhRCOS je schopna nabídnout svým klientům z veřejné sféry i soukromým zákazníkům bezpečné a spolehlivé know-how, kompetentní pracovní team vzdělaný v oblasti nejnovějších technologií a celou řadu kontrolních opatření, která jsou nepřetržitě schopná garantovat kvalitu vypracovaných projektů a realizovaných prací.

Společnost se zrodila na základě nejlepších technologií a na vysoké profesionální úrovni, na solidním základě, s tradicí, láskou, vášní a zkušeností z vlastní práce, chce se stát leadrem v dané oblasti a je připravena přijímat v budoucnosti další nové výzvy.

Ve společnosti existuje speciální sekce jejích vlastních pracovníků, které se věnuje studiu technických inovací zaměřených na zdokonalování vlastních produktivních postupů a na jejich základě vytváření nových postupů. Velký význam klademe našemu rozvoji, který se u nás vztahuje běžně na dlouhodobé aktivity a orientuje se do budoucnosti v oblasti vědy a technologií, a to abychom si byli vždy jistí, že budeme chránit každé „mistrovské dílo“, na kterém zákrok provádíme.
Aby byl takovýto přístup centrálně dodržován v rámci celé podnikové politiky, je nezbytné investovat do širokého strategického přesně definovaného rámce, v němž je přechod od technologií na stavbu v neustále souvislosti s nutností stálého propojení strategie, organizace, jednotlivých postupů, zdrojů a kultury podniku a jeho partnerů se stanovením možných synergií s oblasti restaurování vzácných památek na vysoké úrovni a s tím spojených technologií jako jsou nejrůznější testy neustále prováděné v laboratořích nejvýznamnějších italských univerzit (Universitá Politecnica delle Marche, Universitá di Bologna atd.).

Znalost tradičních technik společně s neustálým vývojem a zkoušením nejmodernějších způsobů zákroků nám umožňuje pracovat a současně plně respektovat přírodu a nemovitost a stále si uvědomovat zodpovědnost a neustálé nasazení naší práce.
Všechny zákroky které realizujeme, a vynikající rukodělné produkty, které vytváříme, vyžadují hluboké znalosti událostí, materiálů a jejich vzájemné interakce.
Permanentní výzkum a vývoj nám dnes umožňují použití vlastních systémů a technologií, které jsou často patentované a jsou schopné garantovat co možná nejlepší zákroky na vzácných nemovitostech. Je to pro nás maximálně důležité, neboť jsme si vědomi významu dopadu , které má naše činnost na kulturní kontext místní, národní a mezinárodní komunity.
Je tedy nezbytné, aby byla veškerá činnost naší společnosti legitimována , založena na principech respektu a kvality, kdy pouze díky neustálému provádění testů a vysoké kultuře se stala společnost jedním z nejkvalifikovanějších italských podniků v oblasti realizace jedinečných nemovitostí.

A na to je především zaměřena vůle společnosti , je to vůle spojovat lidi do určité úrodné sítě znalostí zaměřené na rozmnožení možností vymýšlet nové nápady, vyvíjet nové postupy, nalézat nové talenty. A tak neustálý vývoj a specifikace očekávání a požadavků, současných i budoucích, má za cíl převádět je do takových náležitostí, které musí být respektovány, a postupů, které musí být realizovány, abychom mohli naprosto uspokojit nejvyšší očekávání a především s absolutní jistotou provádět dobře naši činnost v takové oblasti, kde není povolena žádná chyba.

V takto koncipovaném systému je zásadním faktorem uchovat a rozvíjet kvalitní know-how prostřednictvím výzkumné činnosti, instruktáží a sensibility všech, kteří jsou součástí hierarchické struktury společnosti. Proto je zcela zásadní na všech úrovních podporovat to, aby si všichni pracovníci společnosti vzali za svůj význam každé fukce ve společnosti pro dosažení jejích cílů.

Projektování a výkonné poradenství při zákroku, stanovení rozsahu zákroku prostřednictvím modelace jednotlivých elementů, analýza předběžných nákladů, vysoce specializované práce, laboratorní testy za účelem ověření efektivnosti navrhovaných zákroků, všechny zákroky, které společnost provádí, dodržují nařízení stanovená Evropskými kodexy.
Citlivost a vášeň pro kulturní a umělecké dědictví a vůle podporovat šíření nezměnné krásy italského kulturního dědictví po celém světě dalo společnosti impulz k tomu, aby se stala styčnou společností v této oblasti.

Náš specifický způsob chápání podniku byl odjakživa všechny charakteristický pro všechny volby naší společnosti: právě proto je naše společnost považována spíše za hodnotu než za nástroj, za kontext, ve kterém se sdílí duch a obecný cíl, a právě proto věnujeme tolik zdrojů a takovou vášeň našemu výzkumu.
Vždy konstruktivní duch náleží každému, kdo chce čelit velkým výzvám; obecným cílem je růst podstaty takovéto hodnoty, a to i kromě běžných ekonomických ukazatelů.

V kontextu stále virtuálnějšího modelu podniku byla vůle společnosti s.r.l. stále více rozvíjet reálný podnik. Je to téměř již osamělá pozice, která odmítá př ijmout outsourcing jako jediné možné řešení problémů, které vytváří hyperkonkurenční trh. Náš podnik naopak investuje do výzkumu a rozvoje organizačních a produktivních schopností a vědomostí, neboť v oblasti rekonstrukcí mají vášeň, oddanost, vůle a plánování určující roli. V tomto duchu a s těmito cíli investovala společnost vždy do lidských zdrojů a technologií, do výzkumu a vývoje. Fakta nám až dodnes dala za pravdu, že tyto tato volba byla správná: hodnota zdrojů a organizační dynamika ochránily společnost před proměnlivým údělem trhu a naopak díky této volbě rostla naše struktura i obrat. Podnik dnes disponuje takovým čistým jměním a takovou organizací, díky které může přijímat specializované zakázky velikého objemu na celém území státu i v zahraničí.

Cílem profesionální garance společnosti AhRCOS je „kvalita“ chápaná jako schopnost navrhnout, vymyslet, realizovat a uchovat projekt inovativním způsobem, který spočívá ve volbě materiálů, v koordinaci a vzdělávání specializovaných pracovníků, ve studiu architektury a podrobností projektu až po realizaci stále komplexnějších prací v oblasti občanského a architektonického inženýrství.
Kvalita produktů a služeb, které nabízíme svým zákazníkům, je přesným podnikatelských úmyslem; i z tohoto důvodu se společnost během let stále více specializovala na konzervativní restaurování památkově chráněných nemovitostí.

Pracovníci působící v technické oblasti denně provádí analytická a diagnostická zkoumání nezbytná pro zpracování nových poznatků a pro vypracování projektu na jeho různých úrovních: prvotní studie prací, které zahrnují historický výzkum na základě bibliografických a archívních zdrojů, obecná a podrobná fotografická zjišťování, zjištění, které práce budou realizovány a které materiály budou použity a zjišťování stavu zanedbanosti dané nemovitosti, společně s univerzitami a institucemi zaměřenými na ochranu ověření souvislostí metodologie a operativního řešení.
Všechny činnosti se provádí za pozorné kontroly společně s technickými řediteli za účelem stanovení vyrovnaného projektového postupu založeného na patřičných poznatcích.
Společnost s.r.l. pracuje v rámci tohoto scénáře hlubokého vývoje.

Společnost se zrodila na základě nejlepších technologií a na vysoké profesionální úrovni produktů made in Italy spojených s novými experimenty, ale na solidním základě, s tradicí, láskou, vášní a zkušeností s krásou, je leadrem v dané oblasti a je připravena přijímat v budoucnosti další nové výzvy.

je dnes jednou z nejkvalifikovanějších italských společností v oblasti konsolidace a seizmického a normativního zdokonalování historických budov nacházejících se na vysoce rizikových územích.
se odjakživa zaměřuje na výzkum rovnováhy mezi konzervováním a bezpečností, při své práci používá různorodé technologie pro konzervativní restaurování a strukturální zpevňování. Společnost se může hrdě pyšnit tím, že prováděla s velkým úspěchem činnost na citlivých strukturách náležících k italskému historickému a kulturnímu dědictví.

Společnost dnes disponuje takovým čistým jměním a takovou organizací, jež jí umožňuje přijímat veliké zakázky po celém území Itálie i v zahraničí.
Přímá zkušenost získaná v oblasti restaurování nám dovolila rozvíjet přesný a podrobný rámec různých druhů znehodnocení, kterému tyto struktury podléhají.

Znalost tradičních technik společně s neustálým vývojem a zkoušením nejmodernějších způsobů zákroků nám umožňuje pracovat a současně plně respektovat přírodu a konzervování nemovitosti a stále si uvědomovat zodpovědnost a neustálé nasazení naší práce, a tak v souladu s teorií restaurování přistupujeme k naší činnosti s tím, že hledáme příčiny zanedbání, odstraňujeme je a obnovujeme původní mechanické vlastnosti struktur nebo je dokonce zvyšujerme, pokud je to nutné.

Projektování a výkonné poradenství při zákroku, stanovení rozsahu zákroku prostřednictvím modelace jednotlivých hotových prvků pomocí výpočtového softwaru limitních stavů, analýza předběžných nákladů, vysovce specializované práce, laboratorní testy za účelem ověření efektivnosti navrhovaných zákroků, všechny zákroky, které společnost provádí, dodržují nařízení stanovená Evropskými kodexy, respektují základní kritéria týkající se efektivnosti, kompatibility, životnosti a reverzibility provedených zákroků.
Neustálá pozornost, stále větší nasazení a získané zkušenosti z nás činí styčný bod pro konzervativní restaurování. Jsme schopni poskytovat poradenství a diagnostiku na 360 stupňů, pomoc při projektování zákroků a při dimenzování výztuží ve spolupráci s projektanty. Stanovujeme přesné postupy a jsme schopni dodat předběžné studijní práce zahrnující historickou dokumentaci, grafickou dokumentaci, výzkum, zjištění stavu konzervování, předchozích zákroků a prováděcích technik, fotografickou dokumentaci, výzkum poznatků a diagnostická šetření, máme všechny odborné znalosti pro provádění zákroků atd.
Technici, restaurátoři, pomocní pracovníci a ostatní personál, který pracuje ve společnosti AhRCOS, je příslušně profesionálně a kulturně kvalifikovaný a prochází neustálým teoretickým i praktickým vzděláváním.

Díky mnoha dokončeným stavbám jsme docílili absolutní samostatnosti v rámci všech základních operací v oblasti odborného restaurování prováděného prostřednictvím takových postupů, při nichž je možné propojit vysokou kvalitu, krátkou dobu realizace, jistotu výsledku, bezpečnost zákroku.
Společnost : Přizpůsobení se seizmickému prostředí jako extrémní senzitivita při vnímání zásadního významu každého detailu v případě výjimečné události, kdy musí budova čelit obrovským sílám, které nečekaně působí v opačném směru než je ten, který byl vypočítán pro vertikální zatížení.
Společnost je leadrem v oblasti konsolidace a úprav či přizpůsobení staveb seizmickému prostředí a předpisům pro historické budovy za pomoci nejvyspělejších technologií a za použití mnoha patentovaných systémů (c-frp, srcm, sgr, sulfátorezistentní injektáže, napínací systémy, systém ticorapsimo , systém basaltis, instalace řetězů a tyčí) a restaurátorských zákroků , všech prvků zednických zařízení, vertikálních struktur až po povrchy, dekorace, sochy a všechny elementy skládající se z různých typů materiálu, ze kterých je složena reálná podstata dané stavby.

Citlivost a vášeň pro umělecké a kulturní bohatství a vůle chránit a udržovat tradici a neměnnou krásu dala společnosti Ahrcos impulz k tomu, aby se stala styčným bodem pro konzervativní restaurování a konsolidaci historických staveb. Předsevzali jsme si, že prostřednictvím naší práce předáme toto bohatství neocenitelné hodnoty budoucím generacím s tím, že neztratí své kouzlo a ty vlastnosti, které představují jeho hodnotu.

Společnost disponuje rovněž vlastním teamem, který se zabývá „Výzkumem a vývojem“ a díky spolupráci s předními italskými univerzitami se věnuje:

  • Poskytování prestižních stáží zaměřených na zavádění inženýrských technik orientovaných na konzervování a konsolidaci historického, uměleckého a památkového dědictví prostřednictvím reverzibilních, neinvazivních metod o vysoké kompatibilitě.
  • Studium, zkoušení, certifikace a zavádění nových systémů pro konzervativní restaurování a seizmické přizpůsobování vzácných historických a církevních staveb.
  • Dohody jako např. s Universitá Politecnica delle Marche (Vysoké učení technické v kraji Marche) nazvaná „Metodi ingegneristici innovativi per la conservazione dei beni culturali“ (Inovativní inženýrské metody konzervování kulturních památek) nebo dohoda s Universitou v Bologni nazvaná „Misurazione mediante interferometria elettromagnetica di strutture rirnforzate“ (Měření vyztužených struktur prostřednictvím elektromagnetické interferometrie) atd.
  • Zavádění interních patentů (Ticorapsimo, Cordfix, Basaltis, FLK atd) pro strukturální zpevňování.
  • Udržování vztahů na základě stabilní spolupráce prostřednictvím průběžných konzultací s různými univerzitami jako je Univerzita ve Florencii, Vysoké učení technické v kraji Marche, Univerzita ve Ferrarě, Vysoké učení technické v Miláně, Univerzita v Bologni, Univerzita La Sapienza v Římě atd.


provádí svou činnost v naprostém souladu s nejrůznějšími Ústavy ochrany památek a památkové péče a při dodržování studií o seizmické zranitelnosti veřejných, strategických a církevních budov a při dodržování nařízení týkajících se nápravy škod a úpravy staveb v seizmickém prostředí pro církevní a památkové stavby, která byla zkoordinována a vypracována institucí C.N.R. Odbor pro vědeckou a technologickou činnost U.O.I.G. a ve spolupráci a za supervize Ústavu pro ochranu architektonického bohatství B.A.P. - P.S.A.D. v Molise, D.I.S.E.G. Při Universitě v Janově, Krajským úřadem Molise a Krajským úřadem Marche.

provozuje svou činnost v dokonalém souladu s pokyny CNR-DT 200/2004, kde jsou podrobně popsány metody a praktická pravidla, která je třeba dodržovat při instalaci vyztužení FRP, při jejich monitorování a při příslušné kontrole, a s následujícími pokyny CNR-DT 201/2005, CNR-DT 202/2005 a CNR-DT 203/2006 pro použití FRP, které souvisí s příslušnou literaturou a nejnovějšími zákoníky.

vlastní certifikát kvality ISO 9001: 2008 a vlastní rovněž Atest SOA . Na všechna díla provedená společností Ahrcos na základě smlouvy podepsané s významnou národní pojišťovnou bylo uzavřeno desetileté pojištění zdarma při prvním absolutním riziku, včetně všech následných škod.
Společnost Ahrcos pracuje podle tohoto do hloubky vypracoveného scénáře. Vznikla na základě nejlepších technologií a profesionální inovativní a technologické restaurátorské práce propojené s novými experimenty, na solidním základě, při respektování tradic, s láskou, vášní a zkušeností s konzervativním restaurováním majetku, který podléhá památkové péči. Společnost Ahrcos je proto leadrem v dané oblasti a je připravena přijímat nové budoucí výzvy. Tradice v oblasti restaurování, inovativní technologie v oblasti konzervování, obnovy, výztuží, zdokonalování a strukturálního a architektonického zpevňování staveb a historických i kulturních památek.


Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie