VERSIONE IT
CZ VERSION


       
Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione dei consumi di energiaautoSPECIÁLNÍ PRÁCE

KOMBINOVANÉ MATERIÁLY

Společnost S.r.l. je dnes jenou z nejkvalifikovanějších italských spoelčností v oblasti zpevňování, vylepšování a normativního přizpůsobení struktur seizmickému prostředí prostřednictvím použití FRP, různorodých technologií pro zpevňování podkroví a zdiva, pro injektáž odolných sulfátů do stěn a zdiva a v oblasti jakýchkoliv obecných či vysoce specializovaných restaurátorských konzervativních prací.

Použití technologií užívaných v leteckém inženýrství a strojírenství umožňuje provádět zákroky na kulturních památkách na základě kritériích maximálně respektujících vlastnosti příslušné kulturní památky; tyto technologie jsou totiž založené na pružnosti a odolnosti použitých materiálů, na jejich lehkosti, neinvazivnosti a především na možnosti jejich budoucího odstranění.
Společnost S.r.l. provedla zpevnění, přizpůsobení a seizmické vylepšení mnohých budov jako např.:

 • Villaggio del Fanciullo (BO);
 • Rozparcelování via Dante Alighieri (AQ);
 • Budovy ve společném vlastnictví Tomé a Vittorini 3 (AQ);
 • Palazzo Via Cacchi (AQ);
 • Villa Cicchetti (AQ);
 • Budovy ve společném vlastnictví „Carlo Pellegrini“ (AQ);
 • Palazzo Vittorini (AQ);
 • Kostel San Martino in Casola (BO);
 • Podchod pod lanovkou Funivia Borgomaggiore (RSM) a mnoho dalších.

KARBONOVÁ VLÁKNA, SKLENĚNÁ VLÁKNA A OCELOVÉ TKANINY

Většina prací ve strukturální oblasti se provádí za použití C-FRP (karbonová vlákna), a to díky jejich pružným mechanickým krátkodobým i dlouhodobým vlastnostem. Karbonová vlákna jsou materiálem, který je pouze minimálně ovlivňovám působením okolního prostředí. Z provedených testů vyplynulo, že přerušované a přesné zpevňování pomocí FRP nezmění prodyšnost systému a je velice ekonomické. Umožňuje rovněž provádění zákroků naprosto přesně a se zaměřením na dané místo a co nejvíce chrání uměleckou hodnotu. Prvky FRP jsou totiž vysoce přizpůsobivé tvaru, zaručují vynikající mechanickou práci, jsou obsaženy v nepatrných tloušťkách a nezvyšují žádným zásadním způsobem zatížení podpůrných struktur. Např. přesné použití karbonových vláken nalepených pomocí tixotropického lepidla je naprosto kompatibilní s technologiemi a materiály používanými ve stavebnictví v minulosti.

SYSTÉM PŘESNÉHO UKOTVĚNÍ KE KONEKTORŮM
ANTIEXPLOZIVA Z KARBONÝCH NEBO ČEDIČOVÝCH VLÁKEN

Provedení vrtů o stejném průměru, v jakémkoliv vrstvení, pomocí rotačních vrtaček nebo pomocí rotační sondy s korunkou Widiam se vzduchovým chlazením. Vyčištění těchto vrtů do hloubky pomocí proudu vzduchu pod tlakem za účelem odstranění všech vyskytujících se nečistot a docílení toho, aby byly vnitřní plochy vrtů zdravé a čisté tak, aby se pryskyřice dokonale chytila. Injektáž a aplikace vhodných nýtů získaných řezáním a třepením tkanin s vysokou mechanickou odolností a vysokou přilnavostí k podkladu, s vhodnou délkou podle tloušťky prvků zdiva.

Injektáž a aplikace vhodných nýtů do tyčí z karbonových nebo čedičových vláken typu „AhRCOS FC Grip 10“, s mechanickou odolností tahu 4830 Mpa, elastický vzorec 243GPa, poslední deformace 2,0%, s vysokou odolností tahu, vysokou přilnavostí k podkladu s tkaninou Tenax Fiber GmbH Wuppertal Germany nebo Grafil PyrofilTMSacramento U.S.A., o průměru 100 mm, s vhodnou délkou podle tloušťky daných prvků zdiva; následné přilepení těchto nýtů a ohyb po otevření jejich dílů, třepení vlákna, které jde přes okraj vnější plochy tak, že se spojí s touto plochou a s následujícími tkaninami, provedené pomocí prosakování a impregnace epoxidových pryskyřic např.typu tekuté dvousložkové „AhRCOS FLK-IM“, bez přísad a ředidel s vysokou reaktivitou, vynikající smáčitelností vůči cementovým, kamenným, cihlovým a kovovým železným podkladům, vysoká přilnavost k železobetonu, oceli, dřevu a zdivu obecně.

Ve světle posledních výzkumů prováděných v oblasti strukturálního zesílení pomocí kombinovaných materiálů je možno potvrdit, že skleněná vlákna představují ten správný kompromis mezi spolehlivostí, trvanlivostí a ekonomičností. Jedná se o vlákna obecně používaná při stavbě lodí, v průmyslové oblasti pro realizaci kombinovaných materiálů se středně-vysokými výkony, jsou charakteristická svou vysokou odolností.

Sklo se v zásadě skládá z oxidu křemičitého, v různých dílech jsou pak přidávány oxidy hliníku a další kovové ionty pro usnadnění zpracování nebo pro změnu některých vlastností: na příklad skleněná vlákna S oproti skleněným vláknům E mají vyšší odolnost proti tahu (CNR-DT 200/2004). Skleněná vlákna mají určitá specifika, která nemusí být vhodná pro všechna použití ve strukturální oblasti, proto je důležité charakterizovat hlavní krátkodobé a dlouhodobé mechanické vlastnosti.

STAVEBNÍ MALTA SE SKLENĚNOU OBOUSMĚRNOU SÍTÍ A VÁPENNOU MATRICÍ

Provedení stavební malty pomocí aplikace na povrch předpokládá první vrstvu malty připravené k použití a specifické pro realizaci prací při zpevňování zděných struktur, typ „Tectoria M15“, který je charakteristický svou vysokou mechanickou odolností a kompatibilitou s historickými budovami, neboť jsou používány přírodní materiály tradičně užívané ve stavebnictví v minulosti, s nízkým obsahem rozpustných solí a odpovídá požadavkům Evropského společenství pro druhy malty pro zdivo (UNI EN 998-2 typ M15), bez cementu a složené z přírodního hydraulického vápna NHL (UNI EN 459), získaného pálením opuky a vápence při nízké teplotě. Šířka dráhy 15 cm.

SPo specifikaci předchozího nahození malty a před jeho provedením je položena síť ze skleněné výztuže strukturálního obousměrného typu s vysokou odolností a antialkalickou odolností A/R, s oky 6x6 cm a o hmotnosti ne nižší než 298 g/mq, tak, že se zcela ponoří do základní vrstvy pomocí dalšího tahu stěrky. Síť bude nastavena vertikálně s přesahem 5 cm ve vztahu ke spojům. Nezbytné výztuže budou získány pomocí zdvojení sítě, včetně všech zátěží vyplývajících z ořezání hran, řezů, přizpůsobení, zateklin a překládání.
Síť zaručuje minimální charakteristiky odolnosti proti tahu textury 64 N/mm a osnovy 88 N/mm s rotačním prodloužením o 3,50%. Poté následuje aplikace dalšího nahození malty o vysoké odolnosti proti kontrolovanému smrštění a s vysokými mechanickými vlastnostmi na základě vápna a pucolánovou reaktivitou o vysoké pružnosti pro průměrnou tloušťku 20 mm , spotřeba 1,8 kg/mq.
Poté se přechází k provedení spojení pomocí aplikace konektorů ze skleněných vláken po předchozí realizaci vrtů o stejném průměru, v jakémkoliv vrstvení pomocí rotačních vrtaček nebo rotačních sond s korunkou Widiam chlazenou vzduchem. Tyto vrty jsou vyčištěny do hloubky stlačeným vzduchem, aby byly odstraněny všechny přítomné nečistoty a aby byl vnitřní povrch vrtů zdravý a čistý za účelem dokonalého přilnutí pryskyřice. Injektáž a aplikace vhodných nýtů získaných řezáním a roztřepením tkanin o vysoké mechanické odolnosti a vysoké přilnavosti k podkladu, s vhodnou délkou podle tloušťky prvků daného zdiva.
Injektáž a aplikace vhodných nýtů do tyčí z karbonových nebo čedičových vláken typu „AhRCOS FC Grip 10“, s vhodnou délkou podle tloušťky daných prvků zdiva; následné přilepení těchto nýtů a ohyb po otevření jejich dílů, třepení vlákna, které jde přes okraj vnější plochy, tak, že se spojí s touto plochou a s následujícími tkaninami, provedené pomocí prosakování a impregnace epoxidových pryskyřic např.typu tekuté dvousložkové „AhRCOS FLK-IM“, bez přísad a ředidel s vysokou reaktivitou, vynikající smáčitelností vůči cementovým, kamenným, cihlovým a kovovým železným podkladům, vysoká přilnavost k železobetonu, oceli, dřevu a zdivu obecně.
V posledních letech bylo dosaženo pokroku ve specifikaci dalších typů vláken, pro něž se používá vláken tažené oceli se zvláště vysokou odolností.
Protože je používána ocel, chování kombinovaného materiálu je pružnější, a to především jestliže se aplikuje na povrchy v seizmických oblastech, což není možné v případě „klasických“ FRP kvůli lineárnímu chování až do prasknutí. Obvykle se vyskytují dva typy kombinovaných materiálů s kovovými ocelovými vlákny o vysoké odolnosti: jedná se o SRG a SRP, oba dva materiály se vyskytují ve formě tkanin složených z ocelových pramenů, první jsou ponořeny do polymerové matrice a druhé do cementové matrice. Současné použití víceméně viskózových pryskyřic a ocelových vláken o velmi malých průměrech vytváří ekonomičtější, pružnější a lépe zpracovatelný kombinovaný materiál.
VRCHNÍ OBRUBY SMÍŠENÉ S UHLÍKOVOU OCELÍ

Vrchní obruba v tloušťce prostřednictvím provedení vyztuženého zdiva pomocí inovativního systému SRG (Steel Reinforced Grout) vsunutého do tenkých vrstev vyztužení z uhlíkové oceli o vysoké odolnosti na základě kovových tkanin počítá s následujícími fázemi zákroku:

 • Regulování spodního zdiva za účelem vytvoření čistého a přímého podkladu, následná penetrace podkladu pomocí aplikace epoxidových dvousložkových pryskyřic o nízké lepkavosti, které byly vytvořeny přímo pro zpevňování porézních či sypkých povrchů a penetrace podkladů c.a., zdiva, dřeva, oceli, a to před aplikací lepidel a epoxidové malty s charakteristickou vysokou penetrací.
 • Na daný povrch je aplikována první vrstva anorganické matrice na bázi připravené silně přilnavé směsi typu „Kimisteel LM“ vytvořené na bázi hydraulických vápenných pojiv s přísadou pucolánu smíchaného se speciálními přísadami typu „Kimitech B2“ o 30% hmotnosti, aby tak byly garantovány jeho vlastnosti jako matrice systémů výztuhy SRG, které se aplikují na zděné struktury, v jejichž případě je prioritní zaručit uchování maximální prodyšnosti podkladu s vysokou zpracovatelností a pružností, vysokou propustností vůči páře, vysokou odolností proti ohni, s vynikající reverzibilitou.
 • Kladení jednosměrných pásů z ocelových vláken typu „KIMISTEEL 1500“ v provazcích z uhlíkové oceli o vysoké odolnosti i 1500 g/m2, pro realizaci strukturálního zpevnění elementů zdiva, s vysokou zpracovatelností a pružností, s možností předpínání při realizaci obruby nebo bednění, s vysokou propustností vůči páře, vysokou odolností proti ohni, vynikající reverzibilitou, s charakteristikami nominální tloušťky pásu (pouze ocel) 0,19 mm napětí zlomu při tahu vlákna 2950 Mpa, jednotná odolnost 570 N/mm, elastický vzorec tahu 260 Gpa, prodloužení v tahu 2,3% podle projektu, s charakteristikami zatížení zlomu při tahu a elastického vzorce vhodného podle typu při zpracování dané výztuže.
 • Další nahození směsi až do celkového ponoření předem položené výztuže. Další nahození zdiva z cihlových prvků a malty pro zapaketování výztuže. Tato operace se provádí ve několikanásobných fázích a postupech pro 2 nebo 3 řady cihel.
  Obruby z lamelárních vyztužených cihel s ocelovými tkaninami získané následujícím způsobem:
 • používají se materiály chemicky a fyzicky kompatibilní se stávajícími materiály (cihly nebo kameny);
 • nezavádí se tepelné mosty (což se naopak děje v případě obrub z karbonové oceli);
 • nevyskytují se problémy se skluzem v souvislosti s povrchem, kde přichází do kontaktu zdivo-obruba, což je typické pro tradiční systémy.

Ocelová tkanina zaručí díky své dokonalé přilnavosti to, že kombinovaná část zdivo/výztuž má velkou ohýbací odolnost. Souhrnně tento typ obruby transformuje prvky zdiva, které nejsou ze své povahy odolné proti tahu, na určitý druh „vzpěr“, charakteristických svou deformovatelností a chemicko-fyzických chováním, které je dokonale kompatibilní se zdivem.

Takto realizovaná obruba je výborně vertikálně deformovatelná; snadno doprovází pohyby spodních stěn; efektivně rozkládá zatížení a eliminuje „efekt vzpěry“ právě v případě obrub z c.a., které, právě kvůli své nepoddajnosti, mají tendenci koncentrovat námahu na podpůrná místa a ne tak, že by zatížení rozložily.

Výhody tohoto typu obruby jsou různé, např.:

 • Zanedbatelná změna zátěže a prakticky neměnná prodyšnost povrchů;
  Je dodržována zásada minimálního zákroku a absolutní neinvazivnosti operací;
 • Nižší náklady;
 • Snadnější aplikace a vyšší rychlost realizace;
 • Menší dopad na staveniště díky přesunům menšího množství materiálu.
LOKALIZOVANÉ VYZTUŽENÍ POMOCÍ TECHNIKY VYZTUŽENÉHO REPOINTINGU

Vyztužení zdiva pomocí techniky horizontálních vyztužených spojů (REPOINTING), kdy je pomocí rozrývače vytvoře spoj o šířce 10 mm a v každém případě ne větší než je maltová spára a je položený v této spáře za účelem zanechází případné „viditelné plochy“ a v hloubce 40 mm. Poté se vše do hloubky vyčistí stlačeným vzduchem, aby byly odstraněny všechny přítomné nečistoty a aby byl vnitřní povrch vrtů zdravý a čistý pro dokonalé přilnutí pryskyřice. Poté se stěrkou aplikuje dvousložkové pryskyřičné tyxotropické lepidlo na epoxidové bázi bez rozpouštědel, které je formulováno jako dvousložkové strukturální lepidlo.

Dodání a použití tyčky z karbonových nebo čedičových vláken kruhového tvaru s vylepšenou přilnavostí typu „AhRCOS BXGrip 4 Spiralex“, s mechanickou odolností proti tahu 3400 Mpa, elastický vzorec 170 Gpa, poslední deformace 2,0%, s vysokou odolností proti tahu, vysokou přilnavostí k podkladu s tkaninou Tenax Fiber GmbH Wuppertal Germany nebo GrafilPyrofilTMSacramento U.S.A., průměr 100 mm a s charakteristikami zatížení zlomu při tahu >4800 Mpa, elastický vzorec při tahu >230 Gpa. Pro následné konečné naštukování maltou se používá vápenná malta obdobná jako je malta stávající. Karbonová nebo čedičová tyč o průměru 4 se speciální výztuží „AhRCOS Spiralex“ ve výřezech 10x40 mm. Odhaduje se cca 1 tyč o 1,00 ml na každá 4 nahození maltou.

PLÁTOVÁNÍ ZDIVA POMOCÍ SGR A MATRICE NA VÁPENNÉ BÁZI

Plátování zdiva vlákny z uhlíkové oceli pomocí realizace systému výztuží ze SGR následně po testech, APLIKACE TYPU A tak, jak je definována hlavními vodítky CNR D.T. 200/2004, jejímž prostřednictvím je možné zvýšit odolnost stěn zdiva, a to i smíšených, používané za účelem projektu, a to podle následujících fází zákroku.


Villa Manzoni, RSM

Na daný povrch je aplikována první vrstva anorganické matrice na bázi připravené silně přilnavé směsi typu „Kimisteel LM“ vytvořené na bázi hydraulických vápenných pojiv s přísadou pucolánu smíchaného se speciálními přísadami typu „Kimitech B2“ o 30% hmotnosti, aby tak byly garantovány jeho vlastnosti jako matrice systémů výztuhy SRG, které se aplikují na zděné struktury, v jejichž případě je prioritní zaručit uchování maximální prodyšnosti podkladu s vysokou zpracovatelností a pružností, vysokou propustností vůči páře, vysokou odolností proti ohni, s vynikající reverzibilitou.

Kladení jednosměrných pásů z ocelových vláken typu "KIMISTEEL 1500" v provazcích z uhlíkové oceli o vysoké odolnosti i 1500 g/m2, pro realizaci strukturálního zpevnění elementů zdiva, s vysokou zpracovatelností a pružností, s možností předpínání při realizaci obruby nebo bednění, s vysokou propustností vůči páře, vysokou odolností proti ohni, vynikající reverzibilitou, s charakteristikami nominální tloušťky pásu (pouze ocel) 0,19 mm napětí zlomu při tahu vlákna 2950 MPa, jednotná odolnost 570 N/mm, elastický vzorec tahu 260 Gpa, prodloužení v tahu 2,3% podle projektu, s charakteristikami zatížení zlomu při tahu a elastického vzorce vhodného podle typu při zpracování dané výztuže. Další nahození připravené silně přilnavé směsi typu „Kimisteel LM“ vytvořené na bázi hydraulických vápenných pojiv s přísadou pucolánu smíchaného se speciálními přísadami typu „Kimitech B2“ o 30% hmotnosti, aby tak byly garantovány jeho vlastnosti jako matrice systémů výztuhy SRG, které se aplikují na zděné struktury, v jejichž případě je prioritní zaručit uchování maximální prodyšnosti podkladu s vysokou zpracovatelností a pružností, vysokou propustností vůči páře, vysokou odolností proti ohni, s vynikající reverzibilitou, schopné zaručit vysokou přilnavost k podkladu, umožňuje kladení optimálním způsobem s vyloučením tvorby nebezpečných vzduchových bublin, až do celkového ponoření předem položené výztuže.
ZPEVNĚNÍ STRUKTUR POMOCÍ VÝZTUŽÍ Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN

Realizace systémů výztuží z CFRP zatříděného po provedební testů, APLIKACE TYPU A tak, jak je stanoven hlavními vodítky CNR D.T. 200/2004, jejichž prostřednictvím je možno zvýšit kapacitu odolnosti panelů stěn a zdiva, a to i kombinovaného, používaných za účelem projektu, podle následujících fází zákroku.
Pomocí štětce nebo špachtle je aplikováno pryskyřičné tixotropické lepidlo na epoxidové bázi, vytvořené jako strukturální dvousložkové lepidlo pro plátování výztuží z uhlíkových, skleněných, aramidových nebo podobných tkanin typu „ahRCOS FLK“, jejichž vlastností je vysoká reaktivita, vynikající smáčitelnost vůči cementovým, kamenným, cihlovým a kovovým železnatým podkladům, výborná přilnavost a jednotné zatížení při zlomu při kompresi >50 Mpa, jednotné zatížení při zlomu při flexi >32 Mpa, elastický vzorec při kompresi >5,0 Gpa, přilnavost na cls – při trhu (cls kategorie 500) >3 MPa. Kladení jednosměrných uhlíkových pásů tepelných tkanin typu „AhRCOS UNIC CUT 400/20“, s tkaninou Tenax Fiber GmbH Wuppertal Germany nebo Grafil PyrofilTM Sacramento U.S.A., s gramáží 400 g/mq, šířkou 200 mm a vlastnostmi zatížení při zlomu při traxi >4900 MPa, elastický vzorec traxe >240 GPa, prodloužení při zlomu = 2%, užitečná tloušťka pro výpočet 0,222 mm.

Další postup je pomocí kovového válce pro snadnější otevření vláken a jejich následnou impregnaci, následnou saturaci tkanin pomocí další aplikace pryskyřic na epoxidové bázi válcem nebo štětcem, které jsou definovány jako lepidlo podporujcí přilnavost, které je dvousložkové, bez náplní a pigmentů, typu „AhRCOS FLK – IM“ tekuté dvousložkové s nízkou lepkavostí a vysokou strukturální přilnavostí k železobetonu, oceli, dřevu, kamenným materiálům, bez rozpouštědel a efektů smrštění při tvrdutí, ke kterému dochází při chemické reakci obou složek, extrémně smáčivé, ideální na impregnaci tkanin a pásů o vysoké gramáži, zahrnující aplikaci inertního křemene zbaveného prachu o konstantní zrnitosti, díky které je dno hrubé a schopné přijmout následnou vrstvu nátěru, pokud je to nutné.
SYSTÉM UKOTVENÍ NA ROHOVÝCH STĚNÁCH A RYBINOVÉM ZDIVU

Provedení vrtů o stejném průměru, v jakémkoliv vrstvení, pomocí rotačních vrtaček nebo rotačních sond s korunkou Widiam chlazenou zvduchem, v délce maximálně 120,00 cm. Tyto vrty jsou vyčištěny do hloubky stlačeným vzduchem, aby byly odstraněny všechny přítomné nečistoty a aby byl povrch čistý a zbavený prachcu. Provedení stehů tak, že do předem vytvořených vrtů jsou vloženy nebo zavedeny injektáží pozinkované tyče z nerez oceli nebo tyče z oceli FeB44K o vylepšené přilnavosti, vhodné délce a o průměru 18 mm, vytvořené podle konstrukčních detailů.

Montáž injektorů a prosakování injektážních směsí vytvořených z hydraulického expanzívního cementového mléka typu „Betonfix 200“ o vysoké odolnosti , neobsahující chloridy ani železnaté částice či agresívní činidla, která by mohla způsobit postupné zhoršování stavu výztuží a kovových zařízení, schopných dosáhnout vysoké mechanické odolnosti jak při krátkodobém, tak i při dlouhodobém stýrnutí materiálu, značně kapalných, schopných snadno proniknout i do velmi malých prostorů, s vysokou schopností přilnavosti jak k železobetonu, tak k železu, odpovídající normě UNI 8147, které se používá při tuhých výplních strukturálních spojů, při injektáží do obalů svazku kabelů, při zablokování tažných tyčí a kovových výztuží (jak ve zdivu, tak ve skále), při zakotvení, při regeneraci a zpevnění smíšeného zdiva podléhajícího stlačení.
Řezání tyčí předchází jejich celkové zavedení tak, aby se udržovaly 10 mm uvnitř zdiva, aby byly uzavřeny všechny předem realizované fotometrie, které mají schovat tyče pomocí aplikace na přikrývce zdiva až do celkové rekonstrukce podle jejich původního profilu se stejnou maltou jako je ta stávající.

 

 

 

 

REALIZACE "ŘETĚZŮ" TÁŽNÝCH TYČÍ ZE SRG Z UHLÍKOVÝCH OCELOVÝCH VLÁKEN A OCELOVÝCH ROZTŘEPENÍ S ROZLOŽENÍM ZÁTĚŽE

Provedení vrtů o příslušném průměru, s jakýmkoliv vrstvením, pomocí rotačních vrtaček nebo rotačních sond s korunkou Widiam chlazenou vzduchem, procházejících zdivem z jedné strany na druhou. Tyto vrty jsou vyčištěny do hloubky stlačeným vzduchem, aby byly odstraněny všechny přítomné nečistoty a aby byl vnitřní povrch vrtů zdravý a čistý z důvodu dokonalého přilnutí pryskyřice. Penetrace podkladu pomocí aplikace epoxidových dvousložkových pryskyřic o nízké lepkavosti, které byly vytvořeny přímo pro zpevňování porézních či sypkých povrchů a penetrace podkladů c.a., zdiva, dřeva, oceli, a to před aplikací lepidel a epoxidové malty s charakteristickou vysokou penetrací. Na daný povrch je aplikována první vrstva anorganické matrice na bázi připravené silně přilnavé směsi typu „Kimisteel LM“ vytvořené na bázi hydraulických vápenných pojiv s přísadou pucolánu smíchaného se speciálními přísadami typu „Kimitech B2“ o 30% hmotnosti, aby tak byly garantovány jeho vlastnosti jako matrice systémů výztuhy SRG, které se aplikují na zděné struktury, v jejichž případě je prioritní zaručit uchování maximální prodyšnosti podkladu s vysokou zpracovatelností a pružností, vysokou propustností vůči páře, vysokou odolností proti ohni, s vynikající reverzibilitou. Kladení jednosměrných pásů z ocelových vláken typu „KIMISTEEL 1500“ v provazcích z uhlíkové oceli o vysoké odolnosti i 1500 g/m2, pro realizaci strukturálního zpevnění elementů zdiva, s vysokou zpracovatelností a pružností, s možností předpínání při realizaci obruby nebo bednění, s vysokou propustností vůči páře, vysokou odolností proti ohni, vynikající reverzibilitou, s nominální tloušťkou pásu (pouze ocel) 0,19 mm napětí zlomu při tahu vlákna 2950 MPa, jednotná odolnost 570 N/mm, elastický vzorec tahu 260 Gpa, prodloužení v tahu 2,3% podle projektu, s charakteristikami zatížení zlomu při tahu a elastického vzorce vhodného podle typu při zpracování dané výztuže. Další nahození připravené silně přilnavé směsi typu „Kimisteel LM“ vytvořené na bázi hydraulických vápenných pojiv s přísadou pucolánu smíchaného se speciálními přísadami typu „Kimitech B2“ o 30% hmotnosti, aby tak byly garantovány jeho vlastnosti jako matrice systémů výztuhy SRG, které se aplikují na zděné struktury, v jejichž případě je prioritní zaručit uchování maximální prodyšnosti podkladu s vysokou zpracovatelností a pružností, vysokou propustností vůči páře, vysokou odolností proti ohni, s vynikající reverzibilitou, schopné zaručit vysokou přilnavost k podkladu, umožňuje kladení optimálním způsobem s vyloučením tvorby nebezpečných vzduchových bublin, až do celkového ponoření předem položené výztuže.
Průchod tkaniny do předem vytvořených zvukometrií až k okraji vnější části a ohnutý na vnější zdivo tak, že vytváří roztřepení, injektáž v průzích míst pomocí dvousložkových epoxidových pryskyřic o vysoké odolnosti, s příslušnou délkou podle tloušťky jednotlivých prvků zdiva; jejich následné slepení a ohnutí po otevření jejich jednotlivých částí, roztřepení vláken po okrajích vnějšího povrchu tak, že se sjednotí se samotným zdivem a s dalšími tkaninami, provedeno pomocí prosakování a impregnace tekutých dvousložkových epoxidových pryskyřic typu „AhRCOS FLK - IM“ s vysokou reaktivitou, vynikající smáčivostí vůči cementovému, kamennému, cihlovému a kovovému železitému podkladu, vynikající přilnavostí k železobetomu, oceli, dřevu a obecně zdivu. Vyhodnocení včetně ukotvení a příslušných vrtů, kvótování platné i pro jádrové vrtání či sekční frézování.

ZESÍLENÍ REALIZOVANÉ POMOCÍ VYZTUŽENÉHO OHLAZENÍ OBOUSMĚRNOU SKLENĚNOU SÍTÍ

Vyztužené ohlazení na ochranu poškozených částí provedené vyplněním dna organickým lepidlem, spotřeba 0,30 kg/mq; aplikace speciální přísadové výztuhové organické malty na bázi vysoce odolných inertních látek, vybraných inertních látek, speciálních přísad a polymerů se syntetickými vlákny typu „AhRCOS BR 02 HRR“ s výbornou přilnavostí a odolností, s dobrými mechanickými vlastnostmi a vysokou kapalností.

Po specifikaci předchozího nahození malty a před jeho provedením je položena síť ze skleněné výztuže strukturálního obousměrného typu s vysokou odolností a antialkalickou odolností A/R, s oky 6x6 cm a o hmotnosti ne nižší než 298 g/mq, tak, že se zcela ponoří do základní vrstvy pomocí dalšího tahu stěrky. Síť bude nastavena vertikálně s přesahem 5 cm ve vztahu ke spojům. Nezbytné výztuže budou získány pomocí zdvojení sítě, včetně všech zátěží vyplývajících z ořezání hran, řezů, přizpůsobení, zateklin a překládání.
Síť zaručuje minimální charakteristiky odolnosti proti tahu textury 64 N/mm a osnovy 88 N/mm s rotačním prodloužením o 3,50%. Poté následuje aplikace dalšího nahození malty o vysoké odolnosti proti kontrolovanému smrštění a s vysokými mechanickými vlastnostmi na základě vápna a pucolánovou reaktivitou o vysoké pružnosti FRG pro průměrnou tloušťku 2-3 mm.
ZPEVNĚNÍ ZDIVA SYSTÉMEM RETICULATUS TYP A

Vyhlazení úniků mezi pláštěm zdiva se provádí ručně nebo mechanickým dlátem velmi pečlivě, aby se zdivo nepoškodilo, a to především v případě zdiva, které je vidět, vykartáčování a zbavení spojů prachu a generální očištění. Následná penetrace podkladu, pouze v případě nutnosti, kvůli zpevnění porézních a sypkých povrchů pomocí vodou ředitelných epoxidových dvousložkových pryskyřic o nízké lepkavosti s vysoce penetračními vlastnostmi. Vyzdívání zděných struktur vápennou amylázou typu „Kimisteel LM“ na bázi hydraulických lepidel na vápenném základu s přísadou pucolánu smíchaného se speciálními příměsemi typu „Kimitech B2“ na 30% hmotnosti, aby byly zaručeny její vlastnosti jako matrice výztužných systémů SRG, které se aplikují na zděné struktury, v jejichž případě je nutné prioritně zaručit zachování maximální prodyšnosti podkladu, vysokou zpracovatelnou a pružnost, vysokou propustnost vůči páře, vysokou odolnost proti ohni, vynikající reverzibilitu..

Kladení 3 nebo 6 jednosměrných pásů z ocelových vláken typu „KIMISTEEL 1500“ v provazcích z uhlíkové oceli o vysoké odolnosti i 1500 g/m2 vložením do zdiva, pro realizaci strukturálního zpevnění elementů zdiva, s nominální tloušťkou pásu (pouze ocel) 0,19 mm napětí zlomu při tahu vlákna 2950 MPa, jednotná odolnost 570 N/mm, elastický vzorec tahu 260 GPa, prodloužení v tahu 2,3%.Tkanina bude zavedena do obou plášťů příčky v množství rovnajícím se cca 5 ml na mq. Provedení vrtů v jakémkoliv vrstvení při dodržování nezbytné obezřetnosti za účelem vyloučení škod způsobených na sousedních či přilehlých stavbách, což bude vykompenzováno na základě průměru a délky provedeného vrtu.

Vrty budou provedeny po celé hloubce pláště pro uložení spojovacích tyčí. Počítá se s realizací 5 vrtů na mq plochy, do průměrné hloubky 90 cm, o průměru 16 mm (počítá se polovina příslušné plochy, protože vrt jde od jednoho pláště k plášti protějšímu). Následná dodávka a kladení tyče se závity z pozinkované oceli 8 mm o maximální délce 1,2 m vybavené maticí a kruhovou podložkou. Jsou zahrnuty případné náklady na vyčištění otvoru, řezání tyče a všeho ostatního, co je potřeba na dokončení práce. Počítá se s 5 tyčemi na mq (počítá se s polovinou příslušné plochy, protože vrt jde od jednoho pláště k plášti opačnému). Dodávka a kladení mechanického zobce pro ukotvení pramene lana k tyči se závity na obou koncích tyče. Další nahození směsi a obnovení štuků na spojích nesouvislého zdiva, které není v pořádku, se provádí pomocí vhodné malty, která, pokud je to nutné, odpovídá charakteristice malty původní po jejím pečlivém ověření. Případné další a následné nahození omítkou a konečná repase vlhkým kusem látky za účelem odstranění přebytku malty a zviditelnění kamenů a cihel, toto vše se provádí podle ustanovení vládního nařízení.
ZPEVNĚNÍ ZDIVA SYSTÉMEM RETICULATUS TYP B

Penetrace podkladu pomocí dvousložkových epoxidových pryskyřic o nízké lepkavosti typu „Kimitech primer“, které byly vytvořeny přímo pro zpevňování porézních či sypkých povrchů a penetrace podkladů z c.a., zdiva, dřeva, oceli před aplikací lepidel a epoxidové malty s charakteristikou vysoké penetrace. Tvorba lepícících pásů s maltou pro zdivo, která je připravena k použití a hodí se pro realizaci zákroků v oblasti zpevňování zděných struktur, typ „Tectoria M15“, který je charakteristický svou vysokou mechanickou odolností a je kompatibilní s historickými budovami, neboť pro jeho přípravu byly použity přírodní materiály používané ve stavebnictví v minulosti, s nízkým obsahem rozpustných solí, který odpovídá požadavkům Evropského společenství stanoveným pro malty do zdiva (UNI EN 998-2 typ M15), bez cementu, skládající se z přírodního hydraulického vápna NHL (UNI EN 459), získaného pálením opuky a vápence při nízké teplotě. Tvorba maltových lůžek v pravidelných článcích o šířce 10 cm a vzdálenosti os (jak vertikální, tak horizontální) 50 cm.

Plátování zdiva vlákny z uhlíkové oceli pomocí realizace systému výztuží ze SGR následně po testech, APLIKACE TYPU A tak, jak je definováno hlavními vodítkty CNR D.T. 200/2004, jehož prostřednictvím je možné zvýšit odolnost stěn zdiva, a to i smíšených, používané za účelem projektu, a to podll následujících fází zákroku. Na daný povrch je aplikována první vrstva anorganické matrice na bázi připravené silně přilnavé směsi typu „Kimisteel LM“ vytvořené na bázi hydraulických vápenných pojiv s přísadou pucolánu smíchaného se speciálními přísadami typu „Kimitech B2“ o 30% hmotnosti, aby tak byly garantovány jeho vlastnosti jako matrice systémů výztuhy SRG, které se aplikují na zděné struktury, v jejichž případě je prioritní zaručit uchování maximální prodyšnosti podkladu s vysokou zpracovatelností a pružností, vysokou propustností vůči páře, vysokou odolností proti ohni, s vynikající reverzibilitou. Kladení jednosměrných pásů z ocelových vláken typu „KIMISTEEL 1500“ v provazcích z uhlíkové oceli o vysoké odolnosti i 1500 g/m2, pro realizaci strukturálního zpevnění elementů zdiva, s nominální tloušťkou pásu (pouze ocel) 0,19 mm napětí zlomu při tahu vlákna 2950 MPa, jednotná odolnost 570 N/mm, elastický vzorec tahu 260 Gpa, prodloužení v tahu 2,3%.Tkanina bude kladena do obou plášťů příčky v množství rovnajícím se cca 5 ml na mq a bude aplikována na spodní pás o 6 cm.

Provedení vrtů v jakémkoliv vrstvení s nezbytnou obezřetností za účelem vyloučení škod na sousedních či přilehlých stavbách, kompenzováno na základě průměru a délky provedeného vrtu.
Vrty budou provedeny po celé hloubce pláště pro uložení spojovacích tyčí. Počítá se s realizací 4 vrtů na mq plochy, do průměrné hloubky 90 cm, o průměru 16 mm (počítá se polovina příslušné plochy, protože vrt jde od jednoho pláště k plášti protějšímu). Následná dodávka a kladení tyče se závity z pozinkované oceli 8 mm o maximální délce 1,2 m vybavené maticí a kruhovou podložkou. Jsou zahrnuty případné náklady na vyčištění otvoru, řezání tyče a všeho ostatního, co je potřeba na dokončení práce. Počítá se se 4 tyčemi na mq (počítá se s polovinou příslušné plochy, protože vrt jde od jednoho pláště k plášti opačnému). Dodávka a kladení mechanického zobce pro ukotvení pramene lana k tyči se závity na obou koncích tyče..

ZPEVNĚNÍ ZDIVA A REALIZACE PŘEDPÍNACÍMI OBRUČEMI PROVEDENÝMI TKANINAMI ZE SRG PRO STRUKTURÁLNÍ VYLEPŠENÍ SMÍŠENÉHO ZDIVA

Realizace systémů výztuží z SGR zatříděného po provedení testů, APLIKACE TYPU A tak, jak je stanoven hlavními vodítky CNR D.T. 200/2004, jejichž prostřednictvím je možno zvýšit kapacitu odolnosti stěn a zdiva, a to i kombinovaného, používaných za účelem projektu, podle následujících fází zákroku: Penetrace podkladu pomocí dvousložkových epoxidových pryskyřic o nízké lepkavosti, které byly vytvořené přímo pro zpevňování porézních či sypkých povrchů a penetrace podkladů z c.a., zdiva, dřeva, oceli před aplikací lepidel a epoxidové malty o vysoké penetraci. Na příslušný povrch se nanese první vrstva anorganické matrice na bázi připravené silně přilnavé směsi typu „Kimisteel LM“ vytvořené na bázi hydraulických vápenných pojiv s přísadou pucolánu smíchaného se speciálními přísadami typu „Kimitech B2“ o 30% hmotnosti, aby tak byly garantovány jeho vlastnosti jako matrice systémů výztuhy SRG, které se aplikují na zděné struktury, v jejichž případě je prioritní zaručit uchování maximální prodyšnosti podkladu s vysokou zpracovatelností a pružností, vysokou propustností vůči páře, vysokou odolností proti ohni, s vynikající reverzibilitou. Kladení jednosměrných pásů z ocelových vláken typu „KIMISTEEL 1500“ v provazcích z uhlíkové oceli o vysoké odolnosti i 1500 g/m2, pro realizaci strukturálního zpevnění elementů zdiva, s vysokou zpracovatelností a pružností, možností předpínání v případě zákroků při tvorbě obruby nebo vazby, s vysokou propustností vůči páře, vysokou odolností proti ohni, s vynikající reverzibilitou,s charakteristikami nominální tloušťky pásu (pouze ocel) 0,19 mm napětí zlomu při tahu vlákna 2950 MPa, jednotná odolnost 570 N/mm, elastický vzorec tahu 260 GPa, prodloužení v tahu 2,3% podle projektu, s charakteristikami zatížení zlomu při traxi a s vhodným elastickým vzorcem podle druhu výztuže, která je realizována..

Případné předpínání kroužkových pásů na každé úrnovni prováděné působením napínacích ráčen po předchozí realizaci otvorů pro upevnění o správném průměru pro připevnění desek typu „AhRCOS S-top“ a horizontání předpínání provedené pomocí rotačních vrtáků bez úderníku s diamantovou korunou, včetně všech nákladů na instalaci zařízení, jeho užívá a spotřebu, odstranění zařízení po dokončení práce. Tyto otvory budou pak dokonale vyčištěny stlačeným vzduchem za účelem odstranění všech přítomných nečistot tak, aby byl vnitřní povrch otvorů zdravý a čistý pro dokonalé přilnutí pryskyřice. Injektáž závěrů uvnitř předem vytvořených fonometrií pomocí ukotvující chemické dvousložkové tixotropické ucpávky typu „Kimitech F3“ na bázi polyesterových pryskyřic pro rychlé použití a silné utěsnění na všech kontrukčních prvcích. Dodávka a instalace ocelových desek typu „AhRCOS S-top“ o tloušťce 15 mm, řádně vyprofilovaná a vybavená příslušnými výztužemi a ukotvovacími profily, schopná upevnit a předpínat materiály kombinované z oceli a uhlíkových desek, aniž by se tento materiál poškodil a bez rizika náhodného poškození podpěr, toto vše doplněné závity na obou koncích, i na pravém a levém šroubu, speciálními díly, napínacími ráčnami, šrouby, včetně případného ochranného pláště samotných tyčí, napínáků jak je to uvedeno ve Vládním výnosu, zapečetění, oprav sesutých částí. Instalace injektorů a prosakování přímo pro to vytvořených tekutých epoxidových dvousložkových pryskyřic s vysokými mechanickými vlastnostmi a vynikající strukturální přilnavostí k železobetonu, oceli a zdivu a k jakémukoliv druhu malty s možností měnit reologii produktu zavedením agregátů oxidu křemičitého o příslušné zrnitosti , s dokonalou ochranou železa a odolností proti všem atmosférickým vlivům při upevnění a sjednocení míst, kde se provádí ukotvení.

Další nahození směsi až do celkového ponoření předem instalované výztuže. Tato operace se provádí v rozličných fázích a postupech. Jsou zahrnuty všechny náklady na injektáž rozdělenou během celé doby provádění prací.

Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

Sleduj nás na:


AhRCOS® S.r.o.

Václavském náměstí 776/10
Nové Město - 110 00 Praha 1
info@ahrcos.cz
IČO: 614 98 785
DIČ: IT 614 98 785

Spisová značka: C 30467 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo CZ:
Václavském náměstí 776/10 -
Nové Město - 110 00 Praha 1


Sídlo ITA
Via Secci, 5 e 7 –
Boloňa (BO) – 40132 Itálie